Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


33 NumberEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ - Assoc. Prof. Dr. Emre ÜNAL - Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Ahmet BİLDİREN  
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE DEFINITION, IDENTIFICATION AND EDUCATION OF GIFTED CHILDREN Ss, 1363-1380
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN TANIMI, TANILANMASI VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrahman GÜL , Lütfi ÜREDİ  
THE REVIEW OF THE CORRELATION BETWEEN THE LEADERSHIP STYLES OF TEACHERS AND CLASSROOM MANAGEMENT SUFFICIENCY Ss, 1404-1433
ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE SINIF YÖNETİM YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru Olcay KARABULUT , Levent VAR, Murat ATASOY  
EXAMINATION OF SOCIAL APPEARANCE ANXIETY LEVELS OF SENIOR TAEKWONDO ATHLETES STUDYING AT UNIVERSITY Ss, 1434-1451
ÜST DÜZEY ÜNİVERSİTELİ TAEKWONDOCULARIN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ali Soydan EZERARSLAN , Güner KOÇ AYTEKİN  
THE EFFECTIVENESS OF COST-ORIENTED PROJECT MANAGEMENT PROCESS IN BUSINESSES Ss, 1452-1487
İŞLETMELERDE MALİYET ODAKLI PROJE YÖNETİM SÜRECİNİN ETKİLİLİĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Anıl SÜVARİ , Merve Buldaç  
INTERIOR DESIGN STUDENTS' DIGITAL TECHNOLOGY EXPERIENCES IN CREATIVE DESIGN PROCESS Ss, 1488-1516
İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI TASARIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE DİJITAL TEKNOLOJİ DENEYİMLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Caner KARARTI , Öznur BÜYÜKTURAN, Caner KARARTI, Buket BÜYÜKTURAN, Gamze EKİCİ  
INVESTIGATION OF LIFELONG LEARNING AWARENESS AND SELF-CONSCIOUSNESS OF UNDERGRADUATES OF HEALTH SCIENCES Ss, 1517-1527
INVESTIGATION OF LIFELONG LEARNING AWARENESS AND SELF-CONSCIOUSNESS OF UNDERGRADUATES OF HEALTH SCIENCES

Summary | Abstract | Full Text |

Cihat DEMİR  
OPINIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY TEACHER CANDIDATES ABOUT CONTRIBUTORS TO SELF TEACHING METHODS IN PHYSICS TEACHING Ss, 1528-1544
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN FİZİK ÖĞRETİMİNDE KENDİLERİNE KATKILARI KONUSUNDA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan AKMAN , Fahriye PARLAK  
MULTIDIMENSIONAL INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Ss, 1346-1362
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Çiğdem KOZANER , İrem Namlı ALTINTAŞ  
STUDENTS' VIEWS ON THE LIVE SCULPTURE MUSEUM WORKSHOP Ss, 1545-1559
CANLI HEYKEL MÜZESİ ATÖLYESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ , Sümeyye DERİN, Almila Elif SELÇUKLU  
ROMANTIC RELATIONSHIP METAPHORS OF UNIVERSITY STUDENTS: IS LOVE A TERRACE OF THE HOUSE WITH A SEAVIEW? Ss, 1560-1604
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİ METAFORLARI: AŞK DENİZ GÖREN EVDEKİ TERAS MI?

Summary | Abstract | Full Text |

Gülseren ÇITAK TUNÇ , Nevin ÇITAK BİLGİN, F. Elif KILINÇ  
AWARENESS LEVEL OF NURSING STUDENTS REGARDING VIOLENCE AGAINST WOMEN – EXAMPLE FROM TURKEY Ss, 1605-1622
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyi - Türkiye Örneği

Summary | Abstract | Full Text |

İhsan ÜNLÜ , Alper KAŞKAYA  
PRIMARY SCHOOL AND SECONDARY SCHOOL STUDENT’S PERCEPTIONS OF THEIR GAMES Ss, 1623-1641
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ OYUNLARINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail Yavuz ÖZTÜRK , Kemalettin DENİZ  
EFFECT OF USING VIDEO ON THE ABILITY OF EIGHTH GRADE STUDENTS TO UNDERSTAND GRAPHICAL SYMBOLS Ss, 1642-1658
VİDEO KULLANIMININ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK SİMGELERİ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Kürşad ŞAHİNLİ , Mehmet Ali TEKİNER  
A FIELD RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOLIC DRINKINGS, DRUGS AND CRIME Ss, 1659-1705
ALKOLLÜ İÇKİLER VE UYUŞTURUCU MADDELERİN SUÇLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Maksut ÖNLEN , Ömer Faruk SÖNMEZ  
THE REFLECTIONS OF LOVE RESPECT AND TOLERANCE VALUES IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM TO NATIONAL NEWSPAPERS Ss, 1706-1729
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN SEVGİ-SAYGI ve HOŞGÖRÜ DEĞERLERİNİN ULUSAL GAZETE HABERLERİNE YANSIMALARI

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Zahit BİLİR  
USE OF CHROMIC DYES IN TEXTILE DESIGN AND A SAMPLE DESIGN WITH CHROMIC DYES Ss, 1730-1739
TEKSTİL TASARIMINDA KROMİK BOYALARIN KULLANIMI VE UYGULAMALI KROMİK BOYA TASARIM ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Meryem ALTUN , Murat ATASOY  
INVESTIGATION OF DIGITAL GAME ADDICTION OF CHILDREN BETWEEN 9-11 AGE GROUPS: KIRŞEHİR SAMPLE Ss, 1740-1757
9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ ARAŞTIRILMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mualla BOLAT , Merve SÖZEN  
THE EFFECT OF USING MULTIPLE METHODS FOR TEACHING SOUND TOPICS IN A SECONDARY SCHOOL CURRICULUM ON STUDENT ACHIEVEMENT Ss, 1758-1777


Summary | Abstract | Full Text |

Özkan VATANSEVER , Şehnaz BALTACI GÖKTALAY  
EXAMINING THE EFFECTS OF USING SCRATCH PROGRAMMING ON 5TH AND 6TH GRADERS’ PROBLEM SOLVING SKILLS Ss, 1778-1801
SCRATCH İLE PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sait AKBAŞLI , Hakan ULUM  
EDUCATIONAL REGULATION SHIFTS IN THE TURKISH EDUCATION SYSTEM AND THE ATTITUDES OF SCHOOL MANAGERS TOWARDS THESE SHIFTS Ss, 1802-1817
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİME HAZIR OLMA TUTUMLARI

Summary | Abstract | Full Text |

Sinem KUTLU  
WHITHER MACROECONOMICS? THE EVOLUTION OF MACROECONOMIC THOUGHT SINCE KEYNES Ss, 1818-1832
MAKRO İKTİSAT NEREYE? KEYNES’DEN BU YANA MAKRO İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ

Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba ÖZKARAL , Ayşe MENTİŞ TAŞ  
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY ON THE TEACHER’S ATTITUDE SCALE ABOUT THE PLACE BASED EDUCATION APPROACH APPLIED DURING THE SOCIAL STUDIES Ss, 1833-1842
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANAN YER TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Tülin BAYRAKTAR , Yılmaz ÖZKAN  
THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR Ss, 1843-1859
THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR

Summary | Abstract | Full Text |

Ümit DEMİRAL  
INVESTIGATION OF CONCEPTUAL UNDERSTANDINGS OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN ON LIVING AND NON-LIVING THINGS Ss, 1883-1896
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN CANLI-CANSIZ VARLIKLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMALARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet KANAK  
TRACES OF THE PAST IN IDENTIFYING EMOTIONAL NEGLECT AND ABUSE Ss, 1883-1896
DUYGUSAL İHMAL VE İSTİSMARI TANIMADA GEÇMİŞİN İZLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Melike FAİZ , Kubilay YAZICI  
SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' VIEWS ON THE USE OF HISTORICAL HEROES IN VALUES EDUCATION Ss, 1897-1918
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLER EĞİTİMİNDE TARİHİ KAHRAMANLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Zeki APAYDIN , Elif Omca ÇOBANOĞLU, Soner ERGÜL  
CHANGE! IS PHYSICAL OR CHEMICAL?: THE ANALYSIS OF KNOWLEDGE STRUCTURES, JUSTIFICATIONS AND MISCONCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGE Ss, 1919-1953
DEĞİŞİM! FİZİKSEL Mİ YOKSA KİMYASAL MI? : ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLGİ YAPILARININ, GEREKÇELENDİRMELERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Soner ARIK  
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ TEACHER SELF-EFFICACY BELIEFS AND COMMUNICATION SKILLS Ss, 1954-1972
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Esra SARAÇ , Rabia SARIKAYA  
A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF THE MATERIALISTIC TENDENCIES SCALE TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR PROSPECTIVE TEACHERS Ss, 1381-1403
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVREYE YÖNELİK MATERYALİST EĞİLİMLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir Barış CİHAN , Ebru ARAÇ ILGAR  
DETERMINATION OF STRESS FACTORS ACCORDING TO VARIABLES AND INVESTIGATION OF THEIR RELATION TO EMPATHETICAL INCLINATION OF KARATE REFEREES Ss, 1973-1995
KARATE HAKEMLERİNİN STRES FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ VE EMPATİK EĞİLİM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Cemre BOLGÜN , Edip AYGÜLER, Mustafa Çağrı AYALP  
AN ANALYSIS OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SUPPORT SERVICES OF THE MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES IN TURKEY Ss, 1996-2016
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nazmiye Ülkü PEKKAN  
IS IT POSSIBLE TO IMPROVE SELF-EFFICACY WITH COACHING? Ss, 2017-2032
KOÇLUK İLE ÖZ-YETERLİLİK İNANCINI GELİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri