Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DEĞİŞİM! FİZİKSEL Mİ YOKSA KİMYASAL MI? : ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLGİ YAPILARININ, GEREKÇELENDİRMELERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ ANALİZİ
Çalışmanın amacı, katılımcı öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişim kavramlarına yönelik bilgi yapılarını, gerekçelendirme becerilerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışma nitel bir araştırma olup, fenomenolojik (görüngü bilimsel) bir yaklaşım sergilemektedir. Çalışma, 2015 yılında Karadeniz Bölgesi’nde orta ölçekli bir ilde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıları farklı okullardan, toplam 21 (11 erkek, 10 kız öğrenci) ortaokul 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış deneysel etkinlik örnekleri eşliğinde, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, katılımcı öğrenciler hem tutarlı hem de tutarsız bir bilişsel yapı sergilemişlerdir Katılımcıların gerekçelendirmelerinin sorulara göre değiştiği, fiziksel ve kimyasal değişime yönelik kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords
Ortaokul öğrencileri, Fiziksel ve kimyasal değişim, bilgi yapıları


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri