Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE DEFINITION, IDENTIFICATION AND EDUCATION OF GIFTED CHILDREN
(SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN TANIMI, TANILANMASI VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Author : Ahmet BİLDİREN    
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1363-1380


Summary
Identification and education of gifted children have gained increased importance in our day. Gifted children who are part of the education system in Turkey are nominated by their primary school teachers for identification at the Science and Arts Centers in order to receive special education. The objective of this study was to determine the opinions of primary school teachers regarding the definition, identification and education of gifted children. The sample group of the study was comprised of a total of 13 primary school teachers. Phenomenology pattern was used for an in-depth and detailed examination of the perceptions, tendencies and experiences of primary school teachers on the definition, identification and education of gifted children. The opinions of primary school teachers have been examined under the heading of the definition, identification and education of gifted children and common themese have been formed. It was determined as a result of the study that primary school teachers define gifted children according to their mental talent, special talent, creativity and social communication, that they ascribe the task of identifying gifted children to the families of children, themselves and mostly to specialists.

Keywords
Gifted children, primary school teacher, education.

Abstract
Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimleri günümüzde önemini arttırmıştır. Ülkemizde eğitim sistemi içerisinde üstün yetenekli çocukların özel eğitim almak için Bilim ve Sanat Merkezinde tanılanmalarına yönelik aday gösterilmesi sınıf öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocukların tanımı, tanılanması ve eğitimlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz atama yoluyla belirlenmiş 6 ‘sı özel okul ve 7’si devlet okulunda görev yapan toplam 13 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocukların tanımlanması, tanılanması ve eğitimlerine üzerine algılarının, yönelimlerinin ve deneyimlerinin derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için olgu bilim deseni kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri, üstün yetenekli çocukların tanımı, tanılanması ve eğitimleri başlığı altında incelenmiş ve ortak temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocukları zihinsel yetenek, özel yetenek, yaratıcılık ve sosyal iletişim açısından tanımladıkları, üstün yetenekli öğrencileri tanılama görevini çocuğun en yakınında olan ailesi dışında kendine ve daha çok uzmanlara yükledikleri ve üstün yetenekli çocukların yetkin ve uzman eğitimciler tarafından değerlendirmeye alınıp tamamen ayrıştırılmış ortamlarda bu çocuklara eğitim verilmesi gerektiği görüşünde oldukları tespit edilmiştir.

Keywords
Üstün yetenekli çocuklar, sınıf öğretmeni, eğitim.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri