Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECTIVENESS OF COST-ORIENTED PROJECT MANAGEMENT PROCESS IN BUSINESSES
(İŞLETMELERDE MALİYET ODAKLI PROJE YÖNETİM SÜRECİNİN ETKİLİLİĞİ )

Author : Ali Soydan EZERARSLAN  , Güner KOÇ AYTEKİN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1452-1487


Summary
In the process of globalization, important distances have been taken in subjects pertaining to project management in the scope of achieving and sustaining international development and economic growth. From the past to the present, projects which could be called outdated have been used and are still being used. Similar to all world countries, the disadvantages have been experienced due to this in our country, and it can be observed that the realized projects do not meet the criteria of “Time, Cost and Scope”. Defects in relation to cost can cause great disadvantages for businesses. Not only companies but also workers and other stakeholders are also adversely affected by this situation. With the recent changes happening in Turkey, outdated project management methods have been replaced by PMI (Project Management Institute) Project Management Standards which have become the standard. In numerous fields many companies have started to have CMMI (Capability Maturity Model Integration) and the need for managing projects in this direction has emerged. In the study, Project Management Processes and issues to be realized in these processes have been examined in detail.

Keywords
Project Management Institute (PMI), Costing of Projects, Project Management in Businesses

Abstract
Küreselleşme sürecinde uluslararası kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi bağlamında proje yönetimi konularında önemli mesafeler katedilmiştir. Geçmişten günümüze gelene dek birçok projede eski yöntemler olarak ifade edebileceğimiz yöntemler kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bunun zararları yaşanmış ve gerçekleştirilen projelerde büyük ölçüde “Zaman, Maliyet ve Kapsam” kısıtlarına uyulmadığı görülebilmektedir. Maliyette yapılan yanlışlıklar firmaların büyük olumsuzluklar yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu durumdan yine sadece firmalar değil, çalışanlar ve diğer paydaşlar da olumsuz yönde etkilenmektedirler. Türkiye’de son yıllarda yaşanan değişimler ile eski proje yönetim yöntemlerinden vazgeçilerek bir standart haline gelmiş olan PMI (Project Management Institute) Proje Yönetim Standartları kullanılmaya başlanmıştır. Çok çeşitli alanlarda birçok firma artık CMMI (Capability Maturity Model Integration) sahibi olmaya başlamış ve projelerin bu doğrultuda yönetilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çalışmada, Proje Yönetim Süreçleri ve bu süreçlerde gerçekleştirilmesi gereken konular üzerinde durularak ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Keywords
Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), Projelerin Maliyetlendirilmesi, İşletmelerde Proje Yönetimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri