Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AWARENESS LEVEL OF NURSING STUDENTS REGARDING VIOLENCE AGAINST WOMEN – EXAMPLE FROM TURKEY
(Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyi - Türkiye Örneği )

Author : Gülseren ÇITAK TUNÇ  , Nevin ÇITAK BİLGİN, F. Elif KILINÇ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1605-1622


Summary
_To determine the awareness levels of the young people regarding the practices concerning the elimination of violence against women in Turkey.Method_ In this research, descriptive survey method was used. Results_ 68% of the nursing students stated that they have witnessed violence while 15.5% stated that they have been exposed to violence. Most common type of violence resorted to is physical violence. The ratio of male students who declared to have been exposed to violence is higher than that of female students (p_0.001). The percentage of students who are aware of the practices and projects to combat violence against women in Turkey is 66.9%. In terms of the awareness about the practices and projects, ratios of female students are higher than male students and the difference in between is statistically significant (p_0.05). Most widely known practices and projects are “ALO 183 line”, “Family Counseling Centers” and “Child not Brides Projects”. There was not any difference between the first and fourth-year students in terms of the awareness about the practices and projects (p_0.05). Students consider the civil society organizations as the most effective structure in raising awareness about the prevention of violence against women_

Keywords
preventing violence against women, practices, projects, health education, Turkey

Abstract
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin Türkiye’de “2012-2015 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalar ve projelere ilişkin farkındalıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın Yöntemi: Tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %68’i şiddete tanık olduğunu ve % 15.5’i şiddete maruz kaldıklarını ifade etmiş ve en fazla maruz kalınan şiddetin fiziksel şiddet (% 67.9) ve cinsel şiddet (% 25) olduğu bildirilmiştir. Şiddete maruz kaldığını belirten erkek öğrencilerin oranı kızlardan fazladır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001). Türkiye’de kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uygulama ve projeleri bilenlerin oranı % 66.9’dur. Kızların uygulamaları ve projeleri bilme oranları erkeklerden fazladır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Uygulama ve projelerin bilinirliği en fazla olanlar; “ALO 183” telefon destek hattı ( %44.2), “Aile Danışma Merkezleri” (%41.4) ve “Çocuk Gelinlere Hayır Projesi” (%71.8)’dir. Öğrencilerin birinci ve dördüncü sınıfta olmaları uygulama ve projelerin bilinirliği üzerinde fark oluşturmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin kadına yönelik şiddeti sonlandırmada etkili olduğunu düşündükleri kurum ve kuruluşlar değerlendirildiğinde sivil toplum örgütleri (% 33.6) ve medya (% 30.4) en etkili kurumlar olarak görülmektedir. Öğrencilerin şiddeti önlemeye yönelik çözüm önerileri içinde, toplumsal farkındalık kazandırma (%36.8), şiddeti önleme ve izlem merkezlerinin yaygınlığını arttırma (% 33.1) ve cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılması (% 30.1) yer almaktadır.

Keywords
Kadına yönelik şiddeti önleme, uygulamalar, projeler, sağlık eğitimi, Türkiye

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri