Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


USE OF CHROMIC DYES IN TEXTILE DESIGN AND A SAMPLE DESIGN WITH CHROMIC DYES
(TEKSTİL TASARIMINDA KROMİK BOYALARIN KULLANIMI VE UYGULAMALI KROMİK BOYA TASARIM ÇALIŞMASI )

Author : Mehmet Zahit BİLİR    
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1730-1739


Summary
In today’s global markets with quite hard competitive conditions, countries should serve different highly competitive products and designs to the markets. Textile industry has adapted itself to ever changing consumptive behaviors of the consumers and has expanded its product range including various high value-added innovative products and smart textiles. Chromic textiles are among these innovative designs. In this study, initially information was provided about chromic dyes placed in smart textiles and potential use of chromic dyes in textile industry and sample designs were presented for the use of chromic dyes over the textile surfaces with screen printing method. It was proved in this study that screen printing could conveniently be used in smart textile design and chromic and classical dyes could together be used in the same design. It was finally concluded that this and similar designs may improve the competitive power of the textile industry in global markets.

Keywords
Chromic dye, Photochromic, Thermochromic, Textile design, Chromism

Abstract
Moda ve hızlı tüketim kavramlarının hızla ilerlediği günümüz Dünyasında, artan rekabet şartlarının getirdiği zorlu piyasa şartlarının da etkisiyle farklı olan ürünü yapabilme gücü ülkelerin ticaretteki yerini belirleyen en önemli ölçü olarak yerini almıştır. Tekstil sektörü de değişen tüketim ve üretim kavramlarına kendini uyarlamış ve katma değeri yüksek olan yenilikçi ürünlere doğru üretim yelpazesini genişletmeye başlamıştır. Tekstil sektöründeki yenilikçi ürünlerden biriside kromik tekstillerdir. Bu çalışmada öncelikle akıllı tekstiller içerisinde yer alan kromik boyalar ve kromik tekstiller hakkında bilgiler verilmiş daha sonra kromik boyaların tekstil tasarımında kullanımına yönelik baskı tasarım çalışması yapılmıştır. Yapılan tasarımda konvansiyonel pigment boyalarla birlikte kromik boyaların kullanımları da gösterilmiştir. Çalışma sonucunda kromik boyalar hakkında bilgi verilmesi, kromik boyalarla tekstil baskı tasarım çalışmalarının yapılabildiği ve kromik boyaların normal pigment boyalarla beraber farklı tasarım çalışmalarının oluşturulmasında da kullanılabileceklerinin gösterilmesi hedeflenmiştir.

Keywords
Kromik boya, Fotokromik, Termokromik, Tekstil tasarımı, Kromizm

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri