Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN CANLI-CANSIZ VARLIKLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMALARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının canlı-cansız kavramları hakkındaki kavramsal anlamaları ve bu kavramsal anlamalarının kaynağının birlikte incelenmesidir. Çalışmada nicel ve nitel verilerin bir arada kullanıldığı betimsel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçsal örneklemenin bir türü olan benzeşik örneklemesi kapsamında belirlenmiştir. Araştırma Kırşehir ilinde yer alan bağımsız bir anaokulunda öğrenim gören ve yaşları 4-6 yaş arasında değişen 80 çocuk ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Canlı/cansız varlık kartları ve görüşme soruları kullanılmıştır. Çocukların görüşmeler esnasında verdikleri cevaplar incelendiğinde, canlı-cansız varlıklara ilişkin kavramsal anlamalarının kavramı anlamama, kavram yanılgısı, yanlış anlama ve doğru anlama olmak üzere dört kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Canlı-cansız varlıklarla ilgili bilgisi düşük seviyeli gruptaki çocuklardan bazıları resimlerde gördükleri varlıkların isimlerini kısmen doğru cevaplandırmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak okul öncesi dönem çocuklarda kavramsal anlamanın gerçekleştirilebilmesi için öğretmen, aile ve medyanın mevcut kavramları çocukta doğru anlamlar oluşturacak şekilde aktarmalarına olanak sağlayıcı eğitim ortamlarının oluşturulması önerilmiştir.

Keywords
Fen eğitimi, Okulöncesi eğitimi, Kavramsal anlama, Canlı-cansız varlıklar


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri