Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ANALYSIS OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SUPPORT SERVICES OF THE MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES IN TURKEY
(AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN ANALİZİ )

Author : Cemre BOLGÜN  , Edip AYGÜLER, Mustafa Çağrı AYALP  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1996-2016


Summary
One of the social policy implementations in Turkey affected by the globalization process and neo-liberal politics is Social and Economic Support (SED) services. It is provided by the General Directorate of Child Services of the Ministry of Family and Social Policy. SED services are provided for children who do not need institutional care as long as they are supported. SED services are directly linked to the poverty-based child protection services. The main objective of this study is to address the SED services, one of the social policy implementations for the prevention of child poverty, to present the current situation and deficiencies. In this study, data related to SED services will be discussed in terms of neo-liberal policies and conservative theory. In addition; the number of aid recipients within years and their share in GDP will be discussed. In conclusion, in addition to significant positive contributions, SED services appear to have significant shortcomings. In particular, the non-systematic and non-comprehensive implementations of follow-up and monitoring processes, lack of social and psychological support services are outstanding problems. These aspects are of great importance in terms of providing relief from the welfare dependency of the service. Moreover, with the influence of neo-liberalism and conservative approaches, social welfare responsibilities of the state are transferred to other institutions (traditional charitable organizations, NGOs, voluntary organizations, etc.) to a certain extent. In addition, it is believed that the current practice centralizes the family while not considering the women’s burden of care.

Keywords
Poverty, child poverty, social and economic support, neo-liberalism.

Abstract
Türkiye’de küreselleşme sürecinden ve neo-liberal politikalardan etkilenen sosyal politika uygulamalarından biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklendikleri takdirde kurum bakımına ihtiyaç duymayacak çocuklar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleridir. SED hizmetleri söz konusu olduğunda yoksulluk temelli çocuk koruma hizmetlerinden söz etmek gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı çocuk yoksulluğunun önlenmesine yönelik sosyal politika uygulamalarından biri olan SED hizmetlerinin ele alınması, mevcut durumun ve eksikliklerin ortaya konulmasıdır. Bu çalışma kapsamında, SED hizmetlerine ilişkin veriler muhafazakâr teori ve neo-liberal politikalar çerçevesinde tartışılacaktır. Buna ek olarak; 2003 ile 2014 yılları arasında yapılan SED yardımları; yıllara göre yardım alan kişi sayıları ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payları açısından ele alınacaktır. Sonuç olarak, kısmen olumlu sonuçlar doğurmakla beraber söz konusu yardımların önemli eksiklikler barındırdığı görülmektedir. Özellikle sistemli ve kapsamlı bir biçimde uygulanmayan izleme süreçleri ile SED hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar görülmektedir. Bu husus, hizmetin, yardım bağımlılığından kurtarıcı bir nitelik taşıması açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca, neo-liberalizmin ve muhafazakâr yaklaşımların da etkisiyle devlete ait sosyal refah sorumluluklarının, belli ölçüde diğer kurumlara (geleneksel hayırseverlik kurumu, STK’lar, gönüllü kuruluşlar vb.) devri söz konusudur. Son olarak, mevcut uygulamanın aileyi ön plana çıkardığı, kadının bakım yükünü dikkate almadığı düşünülmektedir.

Keywords
Yoksulluk, çocuk yoksulluğu, sosyal ve ekonomik destek, neo-liberalizm.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri