Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumlarını, olumsuz tutum sergilemelerine sebep olan durumları belirlemek ve olumsuz tutum sergilemelerine neden olan durumların ortadan kaldırılmasında çözümler ve çözüm önerileri ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışmaları (örnek olay) deseninden istifade edilmiştir. Araştırma verileri Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarından edinilmiştir. Bu amaçla Nizip Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adayları ile yüz yüze görüşme yapmak kaydıyla 4 adet açık uçlu soru sorulmuş öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar temalara ayrılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan sorular hazırlanırken alanında uzman en az 4 kişinin görüşleri alınmış ve ilgili alanyazın taranarak sorulara son şekli verilmiştir. Araştırmada Çalışma grubunun seçiminde maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Ayrıca örneklem seçiminde amaçlı örneklem tekniğinden de istifade edilmeye çalışılmıştır. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenliği bölümlerinden bilimsel araştırma dersi almış öğretmen adaylarından eşit şekilde 10’ar kişi tercih edilerek veri elde edilmiştir. Araştırmanın verilerinden edinilen bulgulara göre araştırma grubundaki çoğu öğretmen adayı bilimsel araştırma dersine yönelik olumlu bir tutum sergilemektedir hatta bilimsel araştırma dersinin gerekliliğini savunmaktadırlar. Ancak öğretmen adayları tarafından “derste uygulama olmaması”, “dersin öğrenci merkezli olmaması” ve “dersi veren öğretmenin donanım eksiliği” de dile getirilmiştir.

Keywords
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Tutum, Öğretmen Adayı


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri