Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyi - Türkiye Örneği
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin Türkiye’de “2012-2015 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalar ve projelere ilişkin farkındalıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın Yöntemi: Tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %68’i şiddete tanık olduğunu ve % 15.5’i şiddete maruz kaldıklarını ifade etmiş ve en fazla maruz kalınan şiddetin fiziksel şiddet (% 67.9) ve cinsel şiddet (% 25) olduğu bildirilmiştir. Şiddete maruz kaldığını belirten erkek öğrencilerin oranı kızlardan fazladır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001). Türkiye’de kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uygulama ve projeleri bilenlerin oranı % 66.9’dur. Kızların uygulamaları ve projeleri bilme oranları erkeklerden fazladır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Uygulama ve projelerin bilinirliği en fazla olanlar; “ALO 183” telefon destek hattı ( %44.2), “Aile Danışma Merkezleri” (%41.4) ve “Çocuk Gelinlere Hayır Projesi” (%71.8)’dir. Öğrencilerin birinci ve dördüncü sınıfta olmaları uygulama ve projelerin bilinirliği üzerinde fark oluşturmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin kadına yönelik şiddeti sonlandırmada etkili olduğunu düşündükleri kurum ve kuruluşlar değerlendirildiğinde sivil toplum örgütleri (% 33.6) ve medya (% 30.4) en etkili kurumlar olarak görülmektedir. Öğrencilerin şiddeti önlemeye yönelik çözüm önerileri içinde, toplumsal farkındalık kazandırma (%36.8), şiddeti önleme ve izlem merkezlerinin yaygınlığını arttırma (% 33.1) ve cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılması (% 30.1) yer almaktadır.

Keywords
Kadına yönelik şiddeti önleme, uygulamalar, projeler, sağlık eğitimi, Türkiye


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri