Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STUDENTS' VIEWS ON THE LIVE SCULPTURE MUSEUM WORKSHOP
(CANLI HEYKEL MÜZESİ ATÖLYESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ )

Author : Çiğdem KOZANER  , İrem Namlı ALTINTAŞ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1545-1559


Summary
In this study, it is aimed to discover the experiences of middle school 5th grade students toward the live sculpture museum workshop. For this purpose, efforts have been made to acquire skills such as time and chronology perception, problem solving, cooperation, use of evidence, empathy and communication. Fifty-four students attended the workshop. A total of 38 students, 18 boys, 20 girls, were included in the study group. Since any intervention was not made in the activities during the study process, out of qualitative research designs, case study method was used. According to interview forms distributed at the end of the study, the students viewed the live sculpture museum workshop as 68% play, 34% funny/enjoyable, 34% for learning by having fun and 39% related to historical topics. In addition, 37% said that it did not affect the communication with their friends, 39% found the activities as catchy and 60% found them as increasing the interest in the lesson. Accordingly, it can be said that live sculpture museum workshop has a learning and motivation enhancing effect on middle school 5th grade students. The results seem to be consistent with the relevant researches.

Keywords
Social studies, museum education, creative drama, student opinions

Abstract
Bu çalışmada ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin canlı heykel müzesi atölyesine yönelik deneyimlerinin keşfedilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, zaman ve kronolojiyi algılama, problem çözme, işbirliği, kanıt kullanma, empati ve iletişim gibi becerileri kazanmalarının sağlanmasına çalışılmıştır. Atölyeye 54 öğrenci katılmıştır. Çalışma grubuna 18 erkek, 20 kız olmak üzere toplam 38 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışma sürecinde etkinliklere müdahale edilmediği için nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda dağıtılan görüşme formlarına göre Öğrenciler canlı heykel müzesi atölyesini %68 oranında oyun olarak, %34 oranında eğlenceli/zevkli, % 34 oranında eğlenerek öğrenmeye yönelik, %39 oranında tarih konularıyla ilişkin olarak görmüşlerdir. Ayrıca %37 arkadaşlarıyla iletişimini etkilemediğini söylemiş, %39 oranında etkinlikleri akılda kalıcı, %60 oranında derse olan ilgiyi arttırıcı bulmuşlardır. Buna göre canlı heykel müzesi atölyesi, ortaokul 5. Sınıf öğrencileri üzerinde öğrenmeyi ve motivasyonu arttırıcı bir etkide bulunmuştur denilebilir. Bulunan sonuçlar, ilgili araştırmalarla uyumlu görünmektedir

Keywords
Sosyal Bilgiler, Müze Eğitimi, Yaratıcı Drama, Öğrenci Görüşleri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri