Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN ANALİZİ
Türkiye’de küreselleşme sürecinden ve neo-liberal politikalardan etkilenen sosyal politika uygulamalarından biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklendikleri takdirde kurum bakımına ihtiyaç duymayacak çocuklar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleridir. SED hizmetleri söz konusu olduğunda yoksulluk temelli çocuk koruma hizmetlerinden söz etmek gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı çocuk yoksulluğunun önlenmesine yönelik sosyal politika uygulamalarından biri olan SED hizmetlerinin ele alınması, mevcut durumun ve eksikliklerin ortaya konulmasıdır. Bu çalışma kapsamında, SED hizmetlerine ilişkin veriler muhafazakâr teori ve neo-liberal politikalar çerçevesinde tartışılacaktır. Buna ek olarak; 2003 ile 2014 yılları arasında yapılan SED yardımları; yıllara göre yardım alan kişi sayıları ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payları açısından ele alınacaktır. Sonuç olarak, kısmen olumlu sonuçlar doğurmakla beraber söz konusu yardımların önemli eksiklikler barındırdığı görülmektedir. Özellikle sistemli ve kapsamlı bir biçimde uygulanmayan izleme süreçleri ile SED hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar görülmektedir. Bu husus, hizmetin, yardım bağımlılığından kurtarıcı bir nitelik taşıması açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca, neo-liberalizmin ve muhafazakâr yaklaşımların da etkisiyle devlete ait sosyal refah sorumluluklarının, belli ölçüde diğer kurumlara (geleneksel hayırseverlik kurumu, STK’lar, gönüllü kuruluşlar vb.) devri söz konusudur. Son olarak, mevcut uygulamanın aileyi ön plana çıkardığı, kadının bakım yükünü dikkate almadığı düşünülmektedir.

Keywords
Yoksulluk, çocuk yoksulluğu, sosyal ve ekonomik destek, neo-liberalizm.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri