Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÜST DÜZEY ÜNİVERSİTELİ TAEKWONDOCULARIN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışma, üniversitede okuyan üst düzey Taekwondocuların Sosyal Görünüş Kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırma Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu’nun Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2017 yılında düzenlediği Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılan sporcular üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini şampiyonaya katılan 399 sporcu, örneklemini ise 93 bayan, 135 erkek olmak üzere toplam 228 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Araştırma veri toplama aracı olarak Hart ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen, Doğan (2010) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ)" kullanılmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemleri frekans (n), yüzde (%) kullanılmıştır. Ölçeklerin değerlendirilmesinde ikili gruplarda parametrik testlerden t-testi ve çoklu gruplarda Anova Testi uygulanmış, istatistiksel anlamlılık için .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Araştırma sonucunda, üst düzey üniversiteli Taekwondocuların sosyal görünüş kaygılarının cinsiyet ve milli olup olmama değişkenlerine göre farklılaştığı, spor yılı ve sıklet değişkenine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Keywords
Sosyal Görünüş Kaygısı, Sosyal Kaygı, Sporcu, Taekwondo, Kaygı


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri