Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INTERIOR DESIGN STUDENTS' DIGITAL TECHNOLOGY EXPERIENCES IN CREATIVE DESIGN PROCESS
(İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI TASARIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE DİJITAL TEKNOLOJİ DENEYİMLERİ )

Author : Anıl SÜVARİ  , Merve Buldaç  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1488-1516


Summary
The theme of this work is assessing the use of digital technology in relation to the creative thinking process in Interior Design education. For this purpose, the effects of digital technologies on the creative design development process in interior design education were examined through student experiences. 4 yeared students (39 people) in Interior Design department of a state university located in the Central Anatolia Region in Turkey are the participants of the study. Identification of participants; volunteer to research, basic design / art education, computer-aided design courses and graduation completion project. Four elements (fluency, flexibility, originality and enrichment) defined by Torrance's creativity, who is important contributions to literacy in the measurement of creativity, were asked and open-ended questions were asked to the students. In the research, phenomenological approach was used from qualitative research methods and data were evaluated by content data analysis. Among the findings, it has been understood that students use digital technologies for research purposes on internet, technical drawings in computer environment, making 3D visualizations and preparing documents with text-image support. With the findings, the results of the students' experiences about digital technology and creative process, how they interpreted and interpreted this relation. Positively significant results are that digital technologies enhance design alternatives, improve the quality of interior design and ease the design intervention. The inability to benefit from the positive effects of hand drawing on creativity and the use of ready-made materials to destroy the original design are the negative consequences of the use of digital technology.

Keywords
Interior design education, digital technology, creativity, creative process, Torrance.

Abstract
Bu çalışmanın konusu, dijital teknoloji kullanımın İç Mimarlık eğitiminde yaratıcı düşünme süreci ile olan ilişkisini değerlendirmektedir. Bu amaçla İç Mimarlık eğitiminde dijital teknolojilerin yaratıcı tasarımı geliştirme sürecine olan etkileri öğrenci deneyimleri üzerinden incelenmiştir. Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin İç Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencileri (39 Kişi) çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde; araştırmaya gönüllü olmaları, temel tasarım/sanat eğitimi dersi ve bilgisayar destekli tasarım dersleri almış olmaları ile mezuniyet bitirme projesi alıyor olmaları şeklinde ölçütleri konulmuştur. Yaratıcılığın ölçülmesi konusunda literatüre önemli katkıları olan Torrance’in yaratıcılığı tanımladığı dört unsur (akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme) ele alınarak öğrencilere açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım kullanılmış ve veriler içeriksel veri analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular arasında öğrencilerin dijital teknolojileri; internet ortamında araştırma yapma, yazı-resim destekli belgeler hazırlama, bilgisayar ortamında teknik çizim ve üç boyutlu görselleştirmeler yapma amaçlarıyla kullandıkları anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular ile öğrencilerin dijital teknoloji ve yaratıcı süreç ile ilgili yaşadıkları deneyimler, bu ilişkiyi nasıl anlamlandırdıkları ve yorumladıkları ile ilgili sonuçlar çıkarılmıştır. Dijital teknolojilerin tasarım alternatiflerini arttırması, iç mekanda konsept kalitesini geliştirmesi ve tasarıma müdahalede kolaylık sağlama gibi olumlu sonuçlar göze çarparken, yaratıcılıkta el çiziminin olumlu etkilerinden yararlanamamak ve hazır materyal kullanımının özgün tasarımı yok etmesi ise dijital teknoloji kullanımının olumsuz sonuçları olarak göze çarpmaktadır.

Keywords

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri