Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CHANGE! IS PHYSICAL OR CHEMICAL?: THE ANALYSIS OF KNOWLEDGE STRUCTURES, JUSTIFICATIONS AND MISCONCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGE
(DEĞİŞİM! FİZİKSEL Mİ YOKSA KİMYASAL MI? : ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLGİ YAPILARININ, GEREKÇELENDİRMELERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ ANALİZİ )

Author : Zeki APAYDIN  , Elif Omca ÇOBANOĞLU, Soner ERGÜL  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1919-1953


Summary
The aim of the study is to determine knowledge structures, justification skills and misconceptions about physical and chemical change concepts of participating middle school 7th grade students. The study is a qualitative research and exhibits a phenomenological (phenomenological) approach. The study was carried out in the medium scale province in the Black Sea Region in 2015. A total of 21 (11 male, 10 female students) middle school 7th grade students from different schools participated in the study. The data of the study were collected using a semi-structured interview technique in the context of experimental samples prepared by the researchers. According to the findings of the study, the participant students exhibited consistent and inconsistent cognitive structure. It was determined that the justifications of the participants changed according to the questions and they had the misconceptions about the physical and chemical changes.

Keywords
Secondary school students, physical and chemical change, knowledge structure

Abstract
Çalışmanın amacı, katılımcı öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişim kavramlarına yönelik bilgi yapılarını, gerekçelendirme becerilerini ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışma nitel bir araştırma olup, fenomenolojik (görüngü bilimsel) bir yaklaşım sergilemektedir. Çalışma, 2015 yılında Karadeniz Bölgesi’nde orta ölçekli bir ilde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıları farklı okullardan, toplam 21 (11 erkek, 10 kız öğrenci) ortaokul 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış deneysel etkinlik örnekleri eşliğinde, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, katılımcı öğrenciler hem tutarlı hem de tutarsız bir bilişsel yapı sergilemişlerdir Katılımcıların gerekçelendirmelerinin sorulara göre değiştiği, fiziksel ve kimyasal değişime yönelik kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords
Ortaokul öğrencileri, Fiziksel ve kimyasal değişim, bilgi yapıları

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri