Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ ARAŞTIRILMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
Bu araştırmanın amacı, 9-11 yaş grubu çocuklarda dijital oyun bağımlılığının araştırılmasıdır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırma, tarama modelindedir. Araştırmaya amaçlı örneklem yöntemiyle2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Kırşehir ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6(Mehmet Hüsnü Özyeğin, Erol Güngör, Süleyman Türkmani ve Sırrı Kardeş İlkokulu;Cacabey ve 23 Nisan Ortaokulu)devlet okulunda öğrenim gören552’si kız 548’i erkek toplam 1100 öğrenci katılmıştır. Çalışmada araştırmacıların geliştirmiş olduğu 14 maddelik dijital oyun bağımlılığı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, faktör analizi ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda dijital oyun bağımlılığı puanları cinsiyet ve yaşa göre değiştiği görülmektedir.Cinsiyete göre; kızların düşük bağımlılık seviyeleri ile erkeklerin düşük bağımlılık seviyeleri arasında anlamlı farklılık görülmektedir. Erkeklerin bağımlılık düzeyi kızlara göre daha yüksek denilebilir. Yaşa göre ise, yaş ilerledikçe düşük seviye oyun bağımlılığının arttığı orta düzey ve yüksek oyun bağımlılığının azaldığı görülmektedir. Kısacası yaş ilerledikçe oyun bağımlılığı seviyesi düşmektedir ve bu sonuç tesadüfi değil anlamlıdır.Dijital oyun bağımlılığı ile baş etmede en etkili yöntemlerden birisi çocukları fiziksel aktivitelere yönlendirmektir. Bununla birlikte dijital oyun bağımlılığı konusunda veliler, öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirilmelidir.

Keywords
Dijital Oyun, Bağımlılık, 9-11 Yaş Grubu


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri