Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE REFLECTIONS OF LOVE RESPECT AND TOLERANCE VALUES IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM TO NATIONAL NEWSPAPERS
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN SEVGİ-SAYGI ve HOŞGÖRÜ DEĞERLERİNİN ULUSAL GAZETE HABERLERİNE YANSIMALARI )

Author : Maksut ÖNLEN  , Ömer Faruk SÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1706-1729


Summary
Within the scope of the study, the "Love, Respect and Tolerance" values in the Social Studies Curriculum were examined in the national print media news. Qualitative content analysis method was used in the study. The survey is limited to news that corresponds to the value of four national newspapers (Hürriyet, Posta, Sabah, Habertürk) published in 2013 that reflect the value of Love, Respect and Tolerance. News that was taken in the scope of the research was obtained from the media follow-up center. The provided news was classified and evaluated according to the prepared "Newspaper News Evaluation Form" (news content, location, number of news items corresponding to "Love, Respect and Tolerance" values). The data obtained as a result of analysis and evaluation were transformed into charts and graphs, the charts and graphs were interpreted. Despite the fact that the news corresponding to the value of "Love, Respect and Tolerance" as a result of the analyzes and evaluations made is seem sufficient in numerical sense, it has been determined as a lack that these news are often given in the internal pages of the newspapers. It is thought that giving news from the first pages that will be a good example to people that people can draw their attention will contribute positively to the development of individuals.

Keywords
Social Studies, Values Education, Tolerance, Love, Respect

Abstract
Çalışma kapsamında Sosyal Bilgiler Öğretim programında yer alan “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerinin ulusal gazete haberlerinde bulunma durumları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Türkiye’de yayın yapan tirajı yüksek dört ulusal gazetenin (Hürriyet, Posta, Sabah, Habertürk) 2013 yılında yayınlamış olduğu Sevgi, Saygı ve Hoşgörü değerine karşılık gelen haberleri ile sınırlıdır. Araştırma kapsamında ele alınacak haberler medya takip merkezinden temin edilmiştir. Temin edilen haberler, uzman görüşleri alınarak hazırlanmış “Gazete Haberi Değerlendirme Formu”’na göre (haberin içeriği, bulunma yeri, “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerine karşılık gelen haberlerin sayıları ve oransal durumu) tasnif edilip ve değerlendirilmiştir. Yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda elde edilen veriler tablo ve grafik haline getirilmiş, bu tablo ve grafikler yorumlanmıştır. Yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerine karşılık gelen haberlerin sayısal anlamda yeterli denebilecek oranda olduğu görülmesine rağmen bu haberlerin genellikle gazetelerin iç sayfalarından verilmesi eksiklik olarak tespit edilmiştir. İnsanlara olumlu örnek oluşturacak haberlerin insanların dikkatlerini çekebilecek ilk sayfalardan verilmesinin bireylerin gelişimine olumlu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Değerler Eğitimi, Hoşgörü, Sevgi, Saygı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri