Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PRIMARY SCHOOL AND SECONDARY SCHOOL STUDENT’S PERCEPTIONS OF THEIR GAMES
(İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ OYUNLARINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ )

Author : İhsan ÜNLÜ  , Alper KAŞKAYA  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1623-1641


Summary
One of the biggest problems of the educators who carry games to classrooms is not being able to evaluate games in the viewpoints of children. The issue of whether children see games as a tool or as a purpose may contribute to the use of games in educational environments. Is a game an activity or a means for socializing for a child? Is it an individual activity or a group activity? Is it a free time activity or does that mean being active? The answers to these questions that will be given by children will enable us to explain games in a detailed manner in hypothetical terms and organize more planned activities for using games in educational environments. On this context, the purpose of the present study is to examine the perceptions of primary school 4th grade and secondary school 5-6th grade children towards their games. The study was conducted with 231 students studying at primary and secondary schools located in the city center of Erzincan. During the course of the study, the “Children’s Perceptions of Their Play Scale (CPTP)” was employed. The scale was developed by Barnett (2013) and was adopted by the authors of the study. It may be claimed that games are considered as being social and dealing with something by the students studying at the 4th grades of primary schools and 5-6th grades of secondary schools, who participated in the study. Among the reasons stated by the students for playing games was “To Entertain” in the first place; and “I play games to learn” ranked the last. The meaning of a game activity is “Active Play” for children who stated that they played games “To Learn Something”. Among the results of the study, they stated that they did not like being passive during their learning processes. It was also determined in the study that students prefer playing games in groups more, these preferences of theirs change according to the grade variable, and the majority of children cannot decide on their games and on what to play.

Keywords
Game, primary school, middle school, game perception.

Abstract
Oyunu sınıf ortamına taşıyan eğitimcilerin en büyük sorunlarından bir tanesi oyunu çocukların bakış açısından değerlendirememektir. Çocukların, oyunu bir araç olarak mı yoksa bir amaç olarak mı gördükleri oyunun eğitim ortamlarındaki kullanımında fayda sağlayabilir. Çocuk için oyun etkinlik midir yoksa sosyalleşme aracı mıdır? Bireysel bir faaliyet midir yoksa grup faaliyeti midir? Boş zaman etkinliği midir yoksa aktif olmak mıdır? Bu sorulara çocuklar tarafından verilecek cevaplar, oyunun kuramsal olarak detaylı bir şekilde açıklanabilmesini ve oyunun eğitim ortamlarındaki kullanımlarında daha planlı uygulamaların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı; ilkokul 4 ve ortaokul 5-6. sınıfların kendi oyunlarına yönelik algılarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma; Erzincan İli merkez ilçe, ilkokul ve ortaokullarında öğrenim gören 231 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde Barnett (2013) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından uyarlama çalışmaları yapılan “Çocukların Oyunlarına Yönelik Algı Ölçeği” (ÇOYA) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ilkokul 4 ile ortaokul 5 ve 6. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için oyunun daha çok sosyal olmak ve bir şeylerle meşgul olmak bağlamında değerlendirildiği ifade edilebilir. Öğrencilerin oyun oynama nedenleri arasında ilk sırada “eğlenmek amacıyla” oyun oynamak yer alırken, son sırada “öğrenmek amacıyla oyun oynarım” tercihinin oluştuğu gözlenmektedir. Öğrenmek için oyun oynarım ifadesini kullanan öğrenciler için oyun etkinliğinin karşılığı aktif olmaktır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde pasif olmayı sevmedikleri araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır. Öğrencilerin grupla oyunlar oynamayı daha fazla tercih ettikleri, bu algılarının sınıf değişkeni açısından farklılaştığı ve öğrencilerin çoğunluğunun kendi oyunlarına, ne oynayacaklarına kendilerinin karar veremedikleri araştırmadan elde edilen sonuçlar arasında ifade edilmektedir.

Keywords
Oyun, ilkokul, ortaokul, oyun algısı.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri