Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF DIGITAL GAME ADDICTION OF CHILDREN BETWEEN 9-11 AGE GROUPS: KIRŞEHİR SAMPLE
(9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ ARAŞTIRILMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ )

Author : Meryem ALTUN  , Murat ATASOY  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1740-1757


Summary
The aim of this study is to investigate the digital game addiction in children between the ages of 9-11. This research, which is a descriptive study, has been conducted with the screening model. A total of 1100 students, which consist of 552 girls and 548 boys,from the 6 state schools (Mehmet Hüsnü Özyeğin, Erol Güngör, Süleyman Türkmani and SırrıKardeş Primary Schools, and Cacabey and 23 Nisan Secondary Schools) affiliated to the Ministry of National Education in the province of Kırşehir participated in the research with the method of purposeful sampling. A 14-item digital game addiction scale developed by researchers was used in the study. Percentage, frequency, factor analysis and Chi-square test were used in the analysis of the data. As a result of the conducted analyzes, it is seen that digital game addiction scores change according to gender and age. According to gender, there is a significant difference between girls' low addiction levels and boys' low addiction levels. It can be concluded that addiction level of boys is higher than the level of girls. According to the age, it is seen that the average and high level game addiction decreases while the low level game addiction increases as the age increases. In brief, the level of game addiction decreases as the age increases and this result is not accidental but significant. One of the most effective ways to cope with digital game addiction is to direct children to physical activities. However, parents, teachers and students should be informed about digital game addiction.

Keywords
Digital Games, Addiction, 9-11 Age Group

Abstract
Bu araştırmanın amacı, 9-11 yaş grubu çocuklarda dijital oyun bağımlılığının araştırılmasıdır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırma, tarama modelindedir. Araştırmaya amaçlı örneklem yöntemiyle2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Kırşehir ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6(Mehmet Hüsnü Özyeğin, Erol Güngör, Süleyman Türkmani ve Sırrı Kardeş İlkokulu;Cacabey ve 23 Nisan Ortaokulu)devlet okulunda öğrenim gören552’si kız 548’i erkek toplam 1100 öğrenci katılmıştır. Çalışmada araştırmacıların geliştirmiş olduğu 14 maddelik dijital oyun bağımlılığı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, faktör analizi ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda dijital oyun bağımlılığı puanları cinsiyet ve yaşa göre değiştiği görülmektedir.Cinsiyete göre; kızların düşük bağımlılık seviyeleri ile erkeklerin düşük bağımlılık seviyeleri arasında anlamlı farklılık görülmektedir. Erkeklerin bağımlılık düzeyi kızlara göre daha yüksek denilebilir. Yaşa göre ise, yaş ilerledikçe düşük seviye oyun bağımlılığının arttığı orta düzey ve yüksek oyun bağımlılığının azaldığı görülmektedir. Kısacası yaş ilerledikçe oyun bağımlılığı seviyesi düşmektedir ve bu sonuç tesadüfi değil anlamlıdır.Dijital oyun bağımlılığı ile baş etmede en etkili yöntemlerden birisi çocukları fiziksel aktivitelere yönlendirmektir. Bununla birlikte dijital oyun bağımlılığı konusunda veliler, öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirilmelidir.

Keywords
Dijital Oyun, Bağımlılık, 9-11 Yaş Grubu

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri