Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KARATE HAKEMLERİNİN STRES FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ VE EMPATİK EĞİLİM İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı karate hakemi olarak görev yapan kişilerin stres faktörlerinin değişkenlerce belirlenmesi ve empatik eğilim düzeyi ile ilişkisinin tespit edilmesidir. Araştırmanın örneklemi; 2016–2017 sezonunda, Türkiye’nin farklı illerinde uluslararası ulusal ve bölgesel maçlarda görev yapan 17 kadın ve 81 erkek (N=98) karate hakeminden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Çakmak (2011) tarafından geliştirilen “Futbol Hakemlerinde Stres Faktörleri Ölçeği” ve Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizi sonucu kadın hakemlerin bireysel stres puan ortalamalarının erkek hakemlerin puan ortalamalarından yüksek olduğu yine kadın hakemlerin çevresel stres puan ortalamalarının erkek hakemlerin puan ortalamalarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hakemlerin empati puanları ile bireysel, çevresel ve örgütsel stres faktörü puanları arasındaki ilişki incelendiğinde, empati düzeyleri ile bireysel ve çevresel stres düzeyleri arasında negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak; karate hakemlerinin stres kaynakları incelendiğinde cinsiyet, yaş, medeni durum ve hakemlik yılı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edildiği, empatik eğilim düzeyinin stres faktörleri üzerinde yordayıcı olmadığı söylenebilir.

Keywords
Hakem, Stres Faktörleri, Empatik Eğilim


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri