Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR
Son yıllarda ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı şiddet artmıştır. Bu artan şiddet tüm sağlık grubu ile birlikte özellikle doktorları olumsuz yönde etkilemektedir. Literatürde salt doktorlara yönelik şiddet konusunda pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bunun nedeni, doktorlara uygulanan şiddet (tür, etki, boyut, neden ve çözüm önerisi) hakkında çok fazla bilgi sahibi olunulmamasıdır. Bu çalışma, doktorların mesleklerine olan bağlılıklarını incelemek ve işyeri şiddetinin bu bağlılık üzerinde ne tür etkiler yarattığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kocaeli ilinde görev yapan 200 doktor oluşturmuştur. Çalışmada şiddet ve mesleki bağlılık olmak üzere iki bölümden oluşan anket formu kullanılmış, anketler yüz yüze yapılmıştır. Anketlerin analizinde SPSS 21 istatistik programından yararlanılmıştır. Değişkenlerin frekans dağılımları gösterilmiş, değişenlerin analizinde Mann Whitney-U testi ile Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır.

Keywords
Şiddet,İşyeri şiddeti, Mesleki Bağlılık, Sağlık Çalışanları, Doktorlar.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri