Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WHITHER MACROECONOMICS? THE EVOLUTION OF MACROECONOMIC THOUGHT SINCE KEYNES
(MAKRO İKTİSAT NEREYE? KEYNES’DEN BU YANA MAKRO İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ )

Author : Sinem KUTLU    
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1818-1832


Summary
Macroeconomics is mainly a twentieth-century development and has gone through a gradual change since its rise. Historical events that challenged existing theories and resulted in empirical failures led to the evolution of new ideas, which in turn, gave rise to revolutions and counter-revolutions in macroeconomics. The purpose of this study is to provide insight into the way macroeconomics has evolved. The study aims to shed light on the evolutionary process it has experienced and to point out that major developments in macroeconomic thought can not be addressed independently of the historical context. In this regard, it demonstrates a brief discussion of the history of macroeconomics since Keynes’s General Theory. Finally, it concludes that macroeconomics will certainly continue to change and progress by a process of evolution just as much as it has done in the past.

Keywords
History of Economic Thought, Macroeconomics, J. M. Keynes

Abstract
Bir yirminci yüzyıl gelişmesi olarak makro iktisat doğuşundan bu yana aşamalı bir değişim geçirmiştir. Mevcut teorilere meydan okuyan ve ampirik başarısızlıklara yol açan tarihsel olaylar yeni fikirlerin evrimine öncülük etmiş, bu ise makro iktisatta devrim ve karşı-devrimlere yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı makro iktisadın nasıl bir evrim geçirdiğinin anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Çalışma, makro iktisadın geçirdiği evrimsel sürece ışık tutmayı ve makro iktisadi düşüncedeki başlıca gelişmelerin tarihsel içerikten bağımsız olarak ele alınamayacağını göstermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, çalışma Keynes’in Genel Teori’sinden bu yana makro iktisadın tarihi hakkında kısa bir tartışma sunmaktadır. Son olarak çalışma, makro iktisadın geçmişte olduğu gibi mutlaka değişmeye devam edeceği ve bir evrim süreci ile gelişeceği sonucuna varmaktadır.

Keywords
İktisadi Düşünce Tarihi, Makro İktisat, J.M. Keynes

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri