Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR
(THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR )

Author : Tülin BAYRAKTAR  , Yılmaz ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1843-1859


Summary
Violence against heath care professionals has increased recently in our country. This increasing violence has been affecting all health care group, doctors in particular. There are not many studies on the violence against doctors in literature. The reason is that there is not much information about the violence used against doctors (type, effect, cause and solution offer). This study has been carried out in order to examine commitments of doctors to the profession and determine what kind of effects workplace violence causes on this commitment. Research sample consists of 200 doctors working in Kocaeli province. In the study, a questionnaire including two parts as violence and occupational commitment, and questionnaire were carried out face to face. SPSS 21 statistical program was used to analyze the questionnaires. Frequency distributions of variables were illustrated and Mann Whitney-U test and Kruskal-Wallis H Test were applied to analyze the variables.

Keywords
Violence, Workplace violence, Occupational Commitment, Health Care Professionals, Doctors.

Abstract
Son yıllarda ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı şiddet artmıştır. Bu artan şiddet tüm sağlık grubu ile birlikte özellikle doktorları olumsuz yönde etkilemektedir. Literatürde salt doktorlara yönelik şiddet konusunda pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bunun nedeni, doktorlara uygulanan şiddet (tür, etki, boyut, neden ve çözüm önerisi) hakkında çok fazla bilgi sahibi olunulmamasıdır. Bu çalışma, doktorların mesleklerine olan bağlılıklarını incelemek ve işyeri şiddetinin bu bağlılık üzerinde ne tür etkiler yarattığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kocaeli ilinde görev yapan 200 doktor oluşturmuştur. Çalışmada şiddet ve mesleki bağlılık olmak üzere iki bölümden oluşan anket formu kullanılmış, anketler yüz yüze yapılmıştır. Anketlerin analizinde SPSS 21 istatistik programından yararlanılmıştır. Değişkenlerin frekans dağılımları gösterilmiş, değişenlerin analizinde Mann Whitney-U testi ile Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır.

Keywords
Şiddet,İşyeri şiddeti, Mesleki Bağlılık, Sağlık Çalışanları, Doktorlar.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri