Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EFFECT OF USING VIDEO ON THE ABILITY OF EIGHTH GRADE STUDENTS TO UNDERSTAND GRAPHICAL SYMBOLS
(VİDEO KULLANIMININ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK SİMGELERİ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ )

Author : İsmail Yavuz ÖZTÜRK  , Kemalettin DENİZ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1642-1658


Summary
Graphical symbols are one of the coding systems that people often encounter in everyday life. In addition to being able to perceived quickly and easily, the ability to remove language barriers allows graphical symbols to be used in the communication process. These symbols which have functions such as informing, directing; reporting actions to be done, warning, instructing, against dangerous health-threatening situtations are obliged to be used in schools in Turkey by a circular issued by the Ministry of National Education in 2014. However, it is thought that there are shortcomings in the teaching of graphical symbols. Because these have been found that the achievements related to the teaching of graphical symbols in the curricula that form the bais of educational activities are insufficient and the relevant achievement of this subject is not included after the fourth class in the curricula of Turkish lesson which aims to train especially individuals as effective communicaters especially. Thus, learning of the meanings of these symbols by the students has been system-free and left the chance from the fifth class onwards. For this reason, it is aimed to reveal the level of understanding messages send by graphical symbols and to make a study that would compensate for missing learning of students who study at the fifth and upper classes. An activity was conducted in which a single group pre-test and post test pattern method was used with 58 students studying in eight class of Alata Secondary School in Erdemli district of Mersin within this context. At the beginning of the process, “Matching Questions for Understanding the Messages of Graphical Symbols Correctly” has been applied as pre-test to the students. A video had been prepared by the researcher and which contains the importance, purpose of using and the meanings of graphical symbols they encounter in their schools and products they buy from school canteen was showed after the test. Finally the matching questions were applied to the students again as post test. Answers of the students were analyzed with the SPSS 25 package program. In findings, these have been found that the students were not aware of the meanings of all the graphical symbols they already met but the activity based on the prepared video developed the skills of understanding the messages of graphical symbols correctly. It is thought that these study conducted could provide data for those who will research on visual reading, in particular teaching of graphical symbols.

Keywords
Graphical symbol, classroom activity, visual reading, Turkish education.

Abstract
Grafik simgeler, günlük hayatta insanların sıkça karşılaştıkları kodlama sistemlerinden biridir. Hızlı ve kolay algılanabilmelerinin yanında dil engellerini ortadan kaldırabilmeleri, iletişimde grafik simgelerden yararlanılmasını sağlamaktadır. Bilgilendirme, yönlendirme; sağlığı tehdit eden tehlikeli durumlara karşı uyarma, talimat verme, yapılacak eylemleri bildirme gibi işlevlere sahip bu simgelerin 2014 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle okullarda kullanımı zorunlu kılınmıştır. Ancak grafik simgelerin öğretimi noktasında eksiklikler olduğu düşünülmektedir. Zira eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan öğretim programlarında grafik simgelerin öğretimiyle ilgili kazanımların yetersiz olduğu, özellikle etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Türkçe dersine ait öğretim programında bu konuyla ilgili kazanıma dördüncü sınıftan sonra yer verilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, günlük hayatlarının her anında yüz yüze geldikleri bu simgelere ait anlamları öğrenmeleri, beşinci sınıftan itibaren sistemsiz hâle gelmiş ve tesadüflere bırakılmıştır. Bu nedenle beşinci ve üzeri sınıflarda eğitim gören öğrencilerin, grafik simgelerin ilettiği mesajları doğru anlama düzeylerini ortaya koyup varsa eksik öğrenmeleri telafi edecek bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Mersin ilinin Erdemli ilçesindeki Alata Ortaokulunda, sekizinci sınıfta öğrenim gören 58 öğrencilik çalışma grubuyla tek grup ön test-son test desenli yöntemin kullanıldığı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Sürecin başında öğrencilere ön test olarak geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış “Grafik Simgeleri Doğru Anlamaya Yönelik Eşleştirme Soruları” uygulanmıştır. Uygulamadan sonra araştırmacı tarafından hazırlanan, öğrencilerin okullarında ve kantinden aldıkları ürünler üzerinde karşılaştıkları grafik simgelerin önemi, kullanım amacı ve anlamlarını içeren bir video izlettirilmiştir. Son olarak ön testte kullanılan “Grafik Simgeleri Doğru Anlamaya Yönelik Eşleştirme Soruları”, son test olarak yeniden öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar SPSS 25 paket programıyla analiz edilmiştir. Bulgularda öğrencilerin hâlihazırda karşılaştıkları bütün grafik simgelerin anlamlarını bilmedikleri fakat hazırlanan videoya dayalı etkinliğin, öğrencilerin grafik simgelere ait mesajları doğru anlama becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın, genelde görsel okuma özeldeyse grafik simgelerin öğretimi üzerine araştırma yapacak olanlara bir takım veri sunacağı düşünülmektedir.

Keywords
Grafik simge, sınıf içi etkinlik, görsel okuma, Türkçe eğitimi.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri