Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Öğretmenlik mesleği yüzyıllardır devam eden ve gelecekte de devam edeceği sıklıkla dile getirilen bir meslek türü olarak görülmektedir. İlgili alan yazında öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarının önemli olduğu ve gelecekte öğretmenlik mesleğini icra etmede belirleyici olabileceği bilgisi sıklıkla dile getirilmektedir. Bu aşamada öğretmenlik mesleğinin en önemli boyutunu oluşturan iletişimin etkin biçimde gerçekleşmesi ise ayrı ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik inançları, iletişim becerileri ve aralarındaki ilişki irdelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, Çolak, Yorulmaz ve Altınkurt (2017) tarafından geliştirilen ‘Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği’, Korkut-Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen ‘İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ)’ ve araştırmacı tarafından oluşturulan ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılarak ve gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik inançları ile iletişim becerileri, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermemekte fakat sınıf düzeyi, bölüm ve üniversite kulüp üyeliği değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlik öz yeterlik inancı ile iletişim becerileri arasında pozitif, orta düzeyde, anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları ilgili alan yazın bağlamında tartışılmış ve bulgulara uygun olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Öğretmen adayı, öğretmenlik öz yeterlik inancı, iletişim becerileri, sınıf yönetimi


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri