Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


34 NumberEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Prof. Dr. Kubilay YAZICI - Assoc. Prof. Dr. Veli TOPTAŞ- Assoc. Prof. Dr. Emre ÜNAL- Assoc. Prof. Dr

Antalya  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Nuri BALOĞLU , Onur DOĞAN  
LEADERSHIP INITIATIVES IN TERMS OF NON-POSITONAL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS Ss, 2033-2050
KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ BAKIMINDAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan KARADENİZ , Fatih KAYAALP, Esma Nur KARAMEŞE  
PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS' PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF "CITIZEN(SHIP)" Ss, 2051-2068
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ "VATANDAŞLIK" KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

Summary | Abstract | Full Text |

Okan KUZU , Nihat ÇALIŞKAN  
INVESTIGATION OF THE PRESERVICE TEACHERS’ PERSONALITY TRAITS ACCORDING TO THE ACTIVITY BEHAVIOR PATTERN Ss, 2069-2085
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİNLİK DAVRANIŞ KALIBI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ömür ÇOBAN Servet Özdemir  
EVALUATION OF THE VIEWS OF TOP MANAGERS AND WORKERS WHO WORK IN THE HEADQUARTER OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION ON RESTRUCTURE Ss, 2086-2105
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININYENİDEN YAPILANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Akif ERDENER , Merve DALKIRAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN 4+4+4 EDUCATION SYSTEM’S IN TERMS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND JOB MOTIVATION ON TEACHERS Ss, 2106-2133
DEĞİŞİM YÖNETİMİ BAKIMINDAN İNCELENEN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ’NİN ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONU İLE İLİŞKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emel MEMİŞ KOCAMAN  
THE FACTORS EFFECTIVE IN THE SALE OF TRADITIONAL FOOD IN RESTAURANTS Ss, 2134-2149
THE FACTORS EFFECTIVE IN THE SALE OF TRADITIONAL FOOD IN RESTAURANTS

Summary | Abstract | Full Text |

Hafize ER TÜRKÜRESİN ,İbrahim SARI  
A PHENOMENOLOGİCAL STUDY ON THE ROLE OF ORAL HİSTORY PRACTİCES IN VALUE EDUCATİON Ss, 2150-2179
DEĞER EĞİTİMİNDE SÖZLÜ TARİH UYGULAMALARININ ROLÜ ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR İNCELEME

Summary | Abstract | Full Text |

Emrah EKMEKÇİ  
EXAMINATION OF STUDIES REGARDING PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) IN TURKEY Ss, 2180-2193
TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE (TPAB) YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Benan YÜCEBALKAN , Barış AKSU  
AN APPLICATION ON THE USE OF FACEBOOK BY GENERATION Z IN THE CONTEXT OF SOCIAL NETWORK AS A MEANS OF VIRTUAL COMMUNICATION Ss, 2194-2217
SANAL ORTAMDA İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARI BAĞLAMINDA Z KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Fatih BOZBAYINDIR , Mehmet EKEN  
STUDY ON MOBBING BEHAVIOURS EXPERIENCED BY TEACHERS Ss, 2218-2238
STUDY ON MOBBING BEHAVIOURS EXPERIENCED BY TEACHERS

Summary | Abstract | Full Text |

İrfan TOSUNCUOĞLU  
ANALYZING ENGLISH TEACHER CANDIDATES’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION Ss, 2239-2253
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Zehra KESER ÖZMANTAR HALİL İBRAHİM AKTAŞ  
A REVIEW OF PROBLEMS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM Ss, 2254-2288
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Arcan AYDEMİR , Turhan ÇETİN  
PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS ON DESIGN THINKING APPROACH Ss, 2289-2302
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Erkan AKUÜREK  
THE USE OF SCIENCE CARTOONS IN SCIENCE COURSES FROM SCIENCE TEACHERS’ PERSPECTIVES Ss, 2303-2312
BİLİM KARİKATÜRLERİNİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA DAİR FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Meral SERT AĞIR  
AN ANALYSIS ON THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS BURNOUT IN TERMS OF ACADEMIC SELF-EFFICACY, PARENTAL MONITORING, SOCIAL SUPPORT AND LEISURE TIME ACTIVITIES Ss, 2313-2341
ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN, AKADEMİK ÖZYETERLİLİK, ANNE-BABA İZLEME, SOSYAL DESTEK VE BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sedat BAY  
FIVE KINDS OF SILENCE BY SHELAGH STEPHENSON: CAN THE CHILDHOOD MEMORIES LEAD TO CHILD ABUSE? Ss, 2342-2352
ÇOCUKLUK ANILARI ÇOCUK İSTİSMARINA YOL AÇABİLİR Mİ? SHELAGH STEPHENSON SESSİZLİĞİN BEŞ TÜRÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Necmi GÖKYER , İsmail TÜRKOĞLU  
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTIONS AND THEIR ORGANIZATIONAL CYNICISM ATTITUDES Ss, 2353-2378
ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Summary | Abstract | Full Text |

Haydar PEKDOĞAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAM WORK AND PERSONALITY TRAITS: AN APPLICATION IN SECURITY SERVICES Ss, 2379-2392
TAKIM ÇALIŞMASI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARSASINDAKİ İLİŞKİ: GÜVENLİK HİZMETLERİNDE BİR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Esra ÖZTÜRK , Ayhan İNCİRCİ, Selçuk TURAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY AND CRITICAL THINKING TENDENCY A PATH ANALYSIS Ss, 2393-2405
YABANCI DİL KAYGISI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YOL ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir YILDIZ , Sait AKBAŞLI  
INVESTIGATION OF SCHOOL ADMINISTRATIVE ASPECT IN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Ss, 2406-2424
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ ARTTIRILMASINDA OKUL YÖNETİMİ BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Süleyman AYDIN , Pınar URAL KELEŞ,Havva HAFIZOĞLU  
THE MENTAL MODELS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT THE SUN, THE EARTH AND THE MOON SYSTEM Ss, 2425-2437
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ, DÜNYA VE AY VE GÜNEŞ DÜNYA AY SİSTEMİ İLE İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem KÖROĞLU  
EXAMINING THE PERIOD OF MOVING TOWARDS MULTI-PARTY POLITICAL SYSTEM TO REVOLUTION Ss, 2438-2454
ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞTEN, İHTİLALE BİR DÖNEMİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Birol ALVER , Fatmanur UĞURLU, Rabia KİNCAL  
INVESTIGATION OF UNWANTED BEHAVIORS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Ss, 2455-2464
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sıtkı ÇEKİRDEKCİ , Sare ŞENGÜL  
SAYI HİSSİ VE ÜSTBİLİŞ İLİŞKİSİ Ss, 2465-2481
THE RELATIONSHIP BETWEEN NUMBER SENSE AND METACOGNITION

Summary | Abstract | Full Text |

Latif TİLE  
LEGAL STATUS OF RENEGOTIATION OF CONTRACT UNDER GERMAN LAW Ss, 2482-2491
ALMAN HUKUKU'NDA SÖZLEŞMENİN YENİDEN MÜZAKERESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Güldener ALBAYRAK  
POSITIVE PSCHOLOGY AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE Ss, 2492-2505
POZİTİF PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşegül KARAKELLE , Nuran KAYABAŞI  
THE BIRTH AND DEATH SYMBOLIZES MOTIFS IN HATAY/REYHANLI KİLİMS Ss, 2506-2523
HATAY/REYHANLI KİLİMLERİNDE YER ALAN DOĞUM VE ÖLÜMÜ SİMGELEYEN MOTİFLER

Summary | Abstract | Full Text |

Ümüt ARSLAN  
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COUNSELING AND AN OVERVIEW OF VOCATIONAL STANDARDS IN THE UNITED STATES Ss, 2524-2533
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ PROFESYONEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MESLEK STANDARTLARINA BİR BAKIŞ

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri