Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


YABANCI DİL KAYGISI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YOL ANALİZİ
Yabancı dil öğretiminde başarı motivasyon, öğretim yöntem ve teknikleri, hazırbulunuşluk düzeyi gibi birçok değişkene bağlıdır. Hakkında birçok çalışma yapılan bu değişkenlerden biri de yabancı dil kaygısıdır. Yapılan çalışmalar kaygının sebepleri, bu sebeplerin ortadan nasıl kaldırılabileceği ve kaygı ile başarı arasındaki korelasyon üzerine odaklanmıştır. Fakat, alanyazında yabancı dil kaygısı ve eleştirel düşünme eğilimi arasında ne gibi bir ilişki olduğuna dair yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bu iki kavram arasında ne tür bir ilişki (pozitif ya da negatif) olduğunu belirleyerek bu boşluğu doldurmaktır. Çalışma Türkiye’deki 136 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (Semerci, 2015) ve Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği (Aydın, Harputlu, Güzel ve Genç, 2016) kullanılmıştır. Veriler yol analizi ile analiz edilmiştir ve bulgular eleştirel düşünme eğilimi ile yabancı dil kaygısı arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Yabancı dil öğretmenlerinin ders içi etkinlikleri düzenlerken bu bulgulardan yararlanması beklenmektedir. Araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda yabancı dil sınıflarında yabancı dil kaygısının gerekli olduğu ifade edilebilir. Yabancı dil öğrenme ortamını etkileyen tek değişken yabancı dil kaygısı değildir, bu yüzden yabancı dil kaygısıyla birlikte yabancı dil öğrenme ortamını etkileyen diğer değişkenlerin de araştırılması yeni araştırmalar için önerilmektedir.

Keywords
Eleştirel düşünme eğilimi, Yabancı dil kaygısı, Yol analizi


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri