Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COUNSELING AND AN OVERVIEW OF VOCATIONAL STANDARDS IN THE UNITED STATES
(AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ PROFESYONEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MESLEK STANDARTLARINA BİR BAKIŞ )

Author : Ümüt ARSLAN    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2524-2533


Summary
The American counseling field has reached most credentials, which are expected from a profession. The current standards in the United States provide safe counseling environment for clients, and protect counselors’ rights. Understanding the developments and key points of historical procedures could help international researchers to contribute the developments in their country. Furthermore, several countries have traced the American counseling professional pathway to establish their counseling fields. In the U.S., counseling professionals mostly began their efforts in the American Counseling Association (ACA), and developed independent accreditation, certification, and licensure processes within new organizations. Thus, developments counseling in the United States parallel ACA’s history. The aim of this study is to help international counselors, counselor educators, and counseling researchers to establish or maintain higher counseling standards in their countries by benefiting of developments in the United States. For this purpose, this study introduces historical steps and the current structure and standards of (a) ACA, (b) accreditation in counselor education, (c) licensure and certification of counseling professionals, and (d) ethical codes in the United States.

Keywords
Counseling, United States, accreditation, certification, licensure

Abstract
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) psikolojik danışmanlık uygulamaları bir profesyonel meslekten beklenen bütün kriterleri neredeyse yerine getirme seviyesine ulaşmıştır. Günümüzde ABD’deki standartlar danışanlar için güvenli bir psikolojik danışma alanı sağlamakta ve psikolojik danışmanların haklarını korumaktadır. ABD’deki tarihsel gelişmelerin süreçlerini ve kritik dönemlerini anlamak uluslararası araştırmacılara kendi ülkelerindeki gelişmelere katkıda bulunmalarında yardım edebilir. Birçok ülke ABD’deki gelişmeleri takip ederek kendi ülkelerindeki psikolojik danışmanlık alanlarını kurma çalışmalarına başlamışlardır. ABD’de profesyoneller, psikolojik danışmanlık alanındaki çalışmalarına çoğunlukla Amerikan Danışmanlık Derneği (ACA) içinde başladılar ve yeni kuruluşlar kurarak ACA’dan bağımsız bir şekilde akreditasyon, sertifikasyon ve lisans süreçlerini geliştirdiler. Bu yüzden ABD’de psikolojik danışmanlık gelişmeleri ACA’nın tarihiyle paralellik içerir. Bu kriterler psikolojik danışmanlık alanında gelişme göstermek isteyen birçok ülke tarafından ölçüt niteliği taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı ABD’deki gelişmelerden yararlanarak daha iyi bir psikolojik danışmanlık standardına ulaşmaları için uluslararası danışmanlara, öğretim görevlilerine ve araştırmacılarına yardım edecek literatürü ortaya çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma, ABD’deki (a) ACA’nın, (b) psikolojik danışmanlık eğitiminde akreditasyonun, (c) psikolojik danışmanlıkta lisans ve sertifikasyonun ve (d) psikolojik danışmanlıkta etik kodların tarihsel adımlarını gözden geçirerek şu andaki durumunu ve standartlarını sunmaktadır.

Keywords
Psikolojik danışma, Amerika Birleşik Devletleri, akreditasyon, sertifikasyon, lisans

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri