Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE BIRTH AND DEATH SYMBOLIZES MOTIFS IN HATAY/REYHANLI KİLİMS
(HATAY/REYHANLI KİLİMLERİNDE YER ALAN DOĞUM VE ÖLÜMÜ SİMGELEYEN MOTİFLER )

Author : Ayşegül KARAKELLE  , Nuran KAYABAŞI  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2506-2523


Summary
In this study, the motifs of birth and death detected in Hatay / Reyhanlı kilims which are still living handicrafts products in our folk culture were examined. Although weaving has a long history in Hatay, when we look at the data obtained from the field research and literature, it is mentioned that silk weaving is important, information about dirt, plain or other weaving is encountered in limited sources. The spindle whorls found in the archaeological excavations in the Hatay region and found in the findings of the middle paleolithic period are evidence that the weaving in the region is based on very ancient histories. After weaving with wool, linen and cotton fibers, it is known that silk weavings are started and developed after the silkworm cultivation, which is known and learned through the silk road caravans. Later in the 1700s, it was ensured that Sivas and Eskişehir Yörüks settled in the Reyhanlı region in order to develop agriculture and animal husbandry in the Amik plain. Reyhanlı tribal yörükleri dealing with animal husbandry, dyed the yarn obtained from sheep with herbal dyes, poured their emotions and feelings into motifs and finally weaved Hatay / Reyhanlı kilims that carry unique characteristic traces. In this study; the motifs representing the birth and death in the kilims of the Hatay / Reyhanlı region were determined in the literature and the Ankara Vakıf Eserleri Museum, and the descriptions of these motifs were examined together with their drawings.

Keywords
Hatay/Reyhanlı, Kilim, Birth and died, Motif

Abstract
Bu çalışmada halk kültürümüzde halen yaşayan el sanatları ürünlerinden olan Hatay/Reyhanlı kilimlerinde tespit edilen doğum ve ölüm ilgili motifler incelenmiştir. Hatay’da dokumacılık uzun bir geçmişe sahip olmakla beraber alan araştırmasından ve literatürden elde edilen verilere bakıldığında önemli bir şekilde ipek dokumacılığından bahsedilmekte, kirkitli, düz veya diğer dokumalarla ilgili bilgiler sınırlı kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. Hatay yöresinde yapılan arkeolojik kazılarda tespit edilen, orta paleolitik döneme ait bulgularda ortaya çıkan ağırşaklar yöredeki dokumacılığın çok eski tarihlere dayandığının bir kanıtıdır. Yün, keten ve pamuk elyafları ile yapılan dokumacılıktan sonra, ipek yolu kervanları sayesinde tanınan ve öğrenilen ipek böceği yetiştiriciliğinin ardından ipekli dokumalara başlandığı ve gelişme gösterdiği bilinmektedir. Daha sonra 1700’lü yılların sonlarına doğru ise özellikle Sivas ve Eskişehir Yörüklerinin Amik ovasındaki tarım ve hayvancılığı geliştirmeleri için Reyhanlı bölgesine yerleşmeleri sağlanmıştır. Hayvancılıkla uğraşan Reyhanlı aşireti yörükleri, koyunlardan elde ettikleri iplikleri bitkisel boyalarla renklendirerek kendi duygu ve hislerini motiflere dökmüş ve sonunda da kendine özgü karakteristik izler taşıyan Hatay/Reyhanlı kilimlerini dokumuşlardır. Bu çalışmada; literatür ve Ankara Vakıf Eserleri Müzesinde tespit edilen Hatay/Reyhanlı bölgesine ait kilimlerde yer alan doğum ve ölümü simgeleyen motifler belirlenmiş ve bu motiflerin açıklamaları çizimleriyle birlikte incelenmiştir.

Keywords
Hatay/Reyhanlı, Kilim, Doğum ve ölüm, Motif

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri