Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POSITIVE PSCHOLOGY AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE
(POZİTİF PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK )

Author : Güldener ALBAYRAK    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2492-2505


Summary
The purpose of this study is to examine the concept of psychological resilience, which is under the scope of positive psychology. This study is a descriptive one. The findings were obtained through examination of related literature. Positive psychology is an area of psychology focusing on people’s positive characteristics like well-being, satisfaction from life, being psychologically resilient and happiness. Psychological resilience, one of these positive characteristics, are cognitive and behavioral efforts shown by individuals to control internal or external demands exceeding or challenging the irresources. Psychological resilience can be defined as an individual’s skill and capacity to cope with experiences that can lead to negative results in their life using their personal, family and social resources, to adapt after these experiences and to continue functioning. This capacity and skill can change and improve over time. The personal, family and social factors that the individuals have can get stronger or increase. There are many factors contributing to psychological resilience: biological factors like health, genetic predisposition, temperament and sex, personality traits like cognitive competence and ability to cope, psychological factors like positive self-esteem, self-efficacy, self-awareness, internal locus of control, optimism, motivation, curiosity and positive depiction of interpersonal relationships, family environment and environment outside the family. It is believed that individuals’ psychological resilience levels can be increased through improving these factors.

Keywords
Positive pschology, psychological resilience, factors constituting psychological resilience.

Abstract
Bu araştırmanın amacı, pozitif psikoloji alanı kapsamında psikolojik sağlamlık kavramının incelenmesidir. Bu araştırma, betimsel bir araştırmadır. Alan yazın incelenerek, bulgular elde edilmiştir. Pozitif psikoloji, iyi olma, yaşamdan doyum alma, psikolojik anlamda dayanıklı olma ya da sağlam olma, mutluluk gibi kişilerin olumlu özelliklerine odaklanmış bir psikoloji alanıdır. Bu olumlu özelliklerden biri olan psikolojik sağlamlık; bireyin kaynaklarını aşan ya da zorlayan içsel ya da dışsal talepleri kontrol etmek için gösterdiği bilişsel ve davranışsal çabalardır. Psikolojik sağlamlık, bireyin yaşamında olumsuz sonuçlara neden olabilecek yaşantılar karşısında; bireysel, ailesel ve sosyal kaynaklarını kullanarak başa çıkabilme ve bu yaşantılar sonrasında uyum sağlayarak, işlevlerini sürdürebilme becerisi ve kapasitesi olarak tanımlanabilir. Bu kapasite ve beceri zamanla değişebilmekte veya gelişebilmekte; bireyin sahip olduğu bireysel, ailesel ve sosyal faktörler ile güçlenebilmekte veya artabilmektedir. Psikolojik sağlamlığı oluşturan birçok faktör bulunmaktadır; sağlık, genetik yatkınlık, mizaç, cinsiyet gibi biyolojik faktörler, bilişsel yeterlik, başa çıkma yeteneği, kişilik özellikleri, olumlu benlik-saygısı, öz-etkililik, öz-farkındalık, içsel denetim odağı, iyimserlik, motivasyon, merak, kişiler arası ilişkileri olumlu tanımlama gibi psikolojik faktörler, aile ve aile dışındaki ortam gibi. Bu faktörlerin bireyde geliştirilmesi yolu ile bireyin psikolojik sağlamlık düzeyini arttırılacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada, pozitif psikoloji kapsamında psikolojik sağlamlık kavramı, bu kavramı oluşturan faktörler, psikolojik sağlamlığa özgü özelliklerin, bireylere nasıl kazandırılabileceği ile ilgili yapılabilecek çalışmalar tartışılmaktadır. Bulgular, alan yazın temelinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Pozitif psikoloji, psikolojik sağlamlık, psikolojik sağlamlığı oluşturan faktörler.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri