Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN APPLICATION ON THE USE OF FACEBOOK BY GENERATION Z IN THE CONTEXT OF SOCIAL NETWORK AS A MEANS OF VIRTUAL COMMUNICATION
(SANAL ORTAMDA İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARI BAĞLAMINDA Z KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA )

Author : Benan YÜCEBALKAN  , Barış AKSU  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2194-2217


Summary
Social networks are networking organizations that bring people together in a virtual environment by transcending the limits of space and time with the help of communication technologies. According to data from 2018, 3.19 billion people, which is 42% of world population have social media accounts. With the virtual communication carried out on a global scale, a virtual culture and environment arises between individuals and societies; people living in different conditions and cultures get closer and a cultural change takes place. Moreover, a research conducted in 26 countries by Reuters Institute of Oxford University in 2016 to learn about people's news sources revealed that 51% of the participants used social media to get weekly news. This rate is 73% for Turkey. The number of users in Facebook, which can be accessed through 19 language options today and expressed as the world's largest social network, is close to 2 billion. The purpose of this study which is structured upon these phenomena is to approach social networks as one of the virtual communication tools and to determine the usage preferences of generation Z, who were born in the years 1995-2012. The conclusion reveals that the 29% percent of generation Z members do not use Facebook and the 10% do not have an active Facebook account. Those who use Facebook actively stated that they predominantly prefer following the humor pages, that they don’t use it for playing games or listening to music, that they prefer in person communication rather than communicating via Facebook, that they do not refrain expressing their true feelings and thoughts through posts and comments, that they are not interested in advertisements in the pages and there are not affected by them, and that they are disturbed by fake accounts, attempts of fraud, harassments, voyeurisms, and by those who use their personal accounts for commercial purposes. This “virtual voyeurism” which disturbs the generation Z brings a new dimension to voyeurism, thanks to the combination of the explosion of modern technology and the social networks. On the other hand, a Facebook scandal which has taken place during the period of this study, involving disclosure of user information improperly with the company Cambridge Analytica, displayed the voluntary submission of subjects to the visual control of local and global governments by signing up Facebook. It revealed that while they intent to express their existence, they are actually confronted with the disappearance of their subjecthoods.

Keywords
Virtual communication, social networks, Generation Z, Facebook.

Abstract
Sosyal paylaşım ağları; sanal ortamda iletişim teknolojileri aracılığıyla uzay/zaman/fizik sınırlarını aşarak, belirli amaçlar doğrultusunda insanları biraraya getiren ağ yapısındaki organizasyonlardır. 2018 verilerine göre dünya nüfusunun %42’si, 3.19 milyar insanın sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Küresel ölçekte gerçekleştirilen sanal iletişimle, bireyler ve toplumlar arasında “sanal kültür” ortamı doğmakta; farklı yaşam koşullarında ve kültürlerde yaşayanlar yakınlaşmakta ve kültürel değişim gerçekleşmektedir. Ayrıca, 2016 yılında Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün insanların haber kaynaklarını öğrenmek üzere 26 ülkede yürüttüğü araştırmada katılımcıların %51’inin sosyal medyayı haftalık haber kaynağı olarak kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu oran, Türkiye için %73’dür. Günümüzde 19 dil seçeneğiyle erişim sağlanabilen ve dünyanın en büyük sosyal ağı olarak ifade edilen Facebook’un ise kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaşmış durumdadır. Bu olgular üzerinde yapılandırılan araştırmanın amacı; sanal ortamdaki iletişim araçlarından sosyal paylaşım ağlarını genel hatlarıyla ele almak ve popüler sosyal paylaşım ağı olan Facebook’un 1995-2012 yılları arasında doğanlardan oluşan Z kuşağı üyeleri tarafından çeşitli başlıklar altında kategorize edilen kullanım tercihlerini belirlemektir. Sonuç olarak; araştırmaya katılan Z kuşağı üyelerinin %29’u Facebook kullanmadığını, %10’u ise Facebook hesabının aktif olmadığını ifade etmişlerdir. Bu durumun ABD’deki Facebook kullanma eğilimi ile tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Hesabını aktif kullanan Z kuşağı, ağırlıklı olarak en fazla mizah sayfalarını takip ettiklerini, Facebook’ta oyun oynamayı ve müzik dinlemeyi tercih etmediklerini, arkadaşlarıyla Facebook aracılığıyla iletişim kurmak yerine yüz yüze iletişimi tercih ettiklerini, paylaşımlarda ve yorumlarda duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade ettiklerini, sayfalardaki reklamların ilgilerini çekmediğini ve bu reklamlardan etkilenerek ürün satın almadıklarını ve Facebook’taki sahte hesaplardan, dolandırma girişimlerinden, tacizlerden, röntgencilerden, bireysel sayfasını ticari amaçla kullananlardan rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir. Z kuşağının rahatsız olduğunu ifade ettiği “sanal röntgencilik”, modern teknolojideki patlamanın sosyal ağlar ile birleşimi sayesinde “röntgen” terimine yeni bir boyut getirmektedir. Diğer yanda, bu araştırmanın gerçekleştirildiği tarihlerde ortaya çıkan Facebook’un kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşması skandalı; Facebook’a kaydolarak yerel ve küresel iktidarların görsel denetimine kendisini açan öznelerin gönüllü teslimiyetini; varoluşlarını kanıtlamak isterken, gerçekte öznel yok oluşlarıyla karşı karşıya kalmakta olduklarını göstermektedir.

Keywords
Sanal ortamda iletişim, sosyal paylaşım ağları, Z kuşağı, Facebook.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri