Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS' PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF "CITIZEN(SHIP)"
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ "VATANDAŞLIK" KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI )

Author : Oğuzhan KARADENİZ  , Fatih KAYAALP, Esma Nur KARAMEŞE  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2051-2068


Summary
The concept of citizenship had its roots in ancient Greek and Rome and showed great change and development in the modern age when nation-states rose. Many states were affected by this process of change and development of this concept. Turkey that transformed from empire to nation-state also had to adapt itself to these changes. So, the Republic of Turkey attached crucial importance to citizenship education based on the experience from the period of the Ottoman Empire. Thus, the Turkish Republic benefited from educational practices to gain citizens common citizenship identity. This function of education remains valid today. This study aimed to reveal prospective social studies teachers’ metaphors regarding citizenship which has an important place in social studies education and the basis of citizenship education. A total of 139 prospective social studies teachers, studying at a state university in the Western Black Sea region of Turkey in the 2017-2018 academic year, voluntarily participated in the study. The phenomenological method, one of the qualitative research methods, was used. The data were collected by asking the prospective teachers: "Citizen(ship) is like/looks like…..…….. Because..............". The data were analyzed by content analysis. The prospective social studies teachers’ metaphors regarding the concept of citizenship were a flower, family, water, tree, sun, breath, earth, vein, ant, society, light, mineral, oxygen, seed.

Keywords
Citizenship, social studies, prospective teacher

Abstract
Vatandaşlık kavramı, yurttaşlık olarak antik Yunan ve Roma’da doğmuş, ulus devlet yapılarının meydana geldiği modern çağda büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir. Vatandaşlık kavramının geçirdiği bu değişim ve gelişim sürecinden birçok devlet etkilenmiştir. Öyle ki imparatorluktan ulus- devlet yapısına geçen Türkiye’nin bu değişime ayak uydurma gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Devleti döneminden edindiği tecrübeler ile vatandaşlık eğitimine büyük önem vermiştir. Buna yönelik, Cumhuriyet Türkiye’si, vatandaşlarını ortak bir vatandaşlık kimliği etrafında toplama hedefini gerçekleştirmeye dönük olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmıştır. Eğitime yüklenen bu görev günümüzde de canlılığını korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitiminde önemli bir yere sahip olan ve vatandaşlık eğitiminin temelini oluşturan vatandaşlık kavramına ilişkin algılarını ürettikleri metaforlar yoluyla ortaya koymaktır. Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören toplam 139 öğretmen adayının gönüllü katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler, öğretmen adaylarına “Vatandaş(lık) ………….gibidir/benzemektedir. Çünkü……………… “ sorusu sorularak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık kavramını çiçek, aile, su, ağaç, güneş, nefes, toprak, damar, karınca, toplum, ışık, mineral, oksijen, tohum vb. metaforlar üzerinden açıkladıkları görülmüştür.

Keywords
Vatandaşlık, sosyal bilgiler, öğretmen adayı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri