Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ BAKIMINDAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU
Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin konumsal olmayan liderlik girişimleri bakımından ne durumda oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu Orta Anadolu’daki bir üniversitenin Meslek Yüksekokulunda 3’ü teknik ve 4’ü sosyal olmak üzere 7 programda öğrenime devam eden toplam 14 öğrenciden oluşturulmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ölçüte dayalı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Çözümleme içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Bulgular öğrencilerdeki konumsal olmayan liderlik girişimlerinin akademik, sosyo-kültürel, sportif ve sınırlı ölçüde problem çözme amaçlı olduğunu, öğrencilerinin öğrenim süreleri içerisinde yapmış oldukları konumsal olmayan liderlik girişim sayısının da ortalama olarak iki olduğunu göstermiştir. Aynı öğrencilerin yapmayı isteyip de yapamadıkları liderlik girişimi sayısı, yapmış oldukları girişim sayısından daha az sayıdadır. Öğrenciler liderlik girişimlerinde engel olarak özellikle kendi akran gruplarını ve risk almak istemeyen yöneticileri işaret etmektedirler. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular ilgili literatür temelinde tartışılmış ve bulgulara dayalı bazı öneriler de geliştirilmiştir.

Keywords
Konumsal olmayan liderlik, girişim, üniversite öğrencisi.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri