Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN 4+4+4 EDUCATION SYSTEM’S IN TERMS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND JOB MOTIVATION ON TEACHERS
(DEĞİŞİM YÖNETİMİ BAKIMINDAN İNCELENEN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ’NİN ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONU İLE İLİŞKİSİ )

Author : Mehmet Akif ERDENER  , Merve DALKIRAN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2106-2133


Summary
The purpose of this study is to determine the relationship between 4+4+4 education system’s (model) in terms of transformational leadership and job motivation on teachers. Data was gathered from 295 teachers who work in the elementary and middle schools in the city of Balıkesir in the 2016-2017 academic years. “The Scale of Assessment in Terms of Transformational Leadership” scale and “The Scale of Job Motivation” which is adapted to education organization are used in this study. Confirmatory Factor Analysis (CFA), Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and Simple Linear Regression Analysis are conducted to analyze data. Therefore, according to the 4+4+4 Education System examined in terms of transformational leadership, there is a statistically significant difference between school type on planning and preparation factors. Also, there is low positive relationship between the 4+4+4 education system and teachers’ job motivation.

Keywords
4+4+4 education system, transformational leadership, job motivation

Abstract
Bu araştırmanın temel amacı, değişim yönetimi bakımından incelenen 4+4+4 Eğitim Sistemi’nin (Modeli’nin) ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin iş motivasyonları ile ilişkisini belirlemektir. Araştırma, 2016-2017 yılında Balıkesir ilinde ilkokul ve ortaokulda çalışan 295 öğretmen üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler, nicel araştırma yöntemlerinde tarama modeline uygun olarak geliştirilen ‘4+4+4 Eğitim Modeli’ne İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği’ ile eğitim örgütlerine uyarlanan ‘İş Motivasyonu Ölçeği’ aracılığıyla sağlanmıştır. Elde edilen veriler, doğrulayıcı faktör analizi (DFA), çoklu varyans analizi (MANOVA) ve basit doğrusal regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, değişim yönetimi bakımından incelenen 4+4+4 Eğitim Sistemi’nin planlama ve hazırlık boyutlarında okul türü açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, 4+4+4 Eğitim Sistemi’nin öğretmenlerin iş motivasyonu üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
4+4+4 Eğitim Sistemi, Değişim Yönetimi, İş Motivasyonu

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri