Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LEADERSHIP INITIATIVES IN TERMS OF NON-POSITONAL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
(KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ BAKIMINDAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU )

Author : Nuri BALOĞLU  , Onur DOĞAN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2033-2050


Summary
In this study, it was tried to find out how Vocational School students are in terms of non-positional leadership initiatives. The research was designed in accordance with the qualitative research paradigm. The study group consisted of 14 students in a vocational college of a university in Central Anatolia, 3 of which were technical and 4 of which were social. Measurement group based sampling technique was used for purpose sampling methods in the study group. The data were collected using a semi-structured interview form prepared by the researchers. Analysis was done by content analysis technique. Findings showed that non-positional leadership initiatives in students were problem solving in academic purposes and socio-cultural, sportive activities. Average number of non-positional leadership initiatives the student had made during their learning period was two on average. The number of leadership initiatives that the same students may want to do, but cannot do, is fewer than the number of initiatives they have undertaken. Students are particularly concerned with their peer groups and managers who do not want to take risks as an obstacle to leadership initiatives. Findings obtained within the scope of the research were discussed on the basis of the related literature and some suggestions based on findings were also developed.

Keywords
Non-positional leadership, initiative, college students

Abstract
Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin konumsal olmayan liderlik girişimleri bakımından ne durumda oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu Orta Anadolu’daki bir üniversitenin Meslek Yüksekokulunda 3’ü teknik ve 4’ü sosyal olmak üzere 7 programda öğrenime devam eden toplam 14 öğrenciden oluşturulmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ölçüte dayalı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Çözümleme içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Bulgular öğrencilerdeki konumsal olmayan liderlik girişimlerinin akademik, sosyo-kültürel, sportif ve sınırlı ölçüde problem çözme amaçlı olduğunu, öğrencilerinin öğrenim süreleri içerisinde yapmış oldukları konumsal olmayan liderlik girişim sayısının da ortalama olarak iki olduğunu göstermiştir. Aynı öğrencilerin yapmayı isteyip de yapamadıkları liderlik girişimi sayısı, yapmış oldukları girişim sayısından daha az sayıdadır. Öğrenciler liderlik girişimlerinde engel olarak özellikle kendi akran gruplarını ve risk almak istemeyen yöneticileri işaret etmektedirler. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular ilgili literatür temelinde tartışılmış ve bulgulara dayalı bazı öneriler de geliştirilmiştir.

Keywords
Konumsal olmayan liderlik, girişim, üniversite öğrencisi.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri