Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS ON DESIGN THINKING APPROACH
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ )

Author : Arcan AYDEMİR  , Turhan ÇETİN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2289-2302


Summary
Design thinking approach, which focuses on both needs and problems, has been used in the field of education as well as business and management in recent years. Within the scope of this study, design thinking approach was applied to pre-service social studies teachers and then their opinions on the approach were obtained. The study group is composed of pre-service teachers studying in the social studies teacher program at Artvin Çoruh University, Faculty of Education. In the study, where qualitative research method was used, focus group interviews were conducted with semi-structured interviews with pre-service teachers after the implementation. The data were analyzed in descriptive and content analysis. The data were divided into categories and codes and visualized in different ways. As a result of the study, the participants considered design thinking as a method, process and approach, indicated the benefits of the process as to gain experience in design processes, to determine the needs in educational environments, to make practical materials, stated the difficulties as unable to focus on the process and creating content, focused on the skills such as criticizing, multi-dimensional thinking, manual skills while explaining the approach, and explained the difference from other design approach processes as in design thinking the product is designed at the end of the process and mostly need-focused design is created.

Keywords
Design Thinking Approach, Social Studies, Design

Abstract
Hem ihtiyaçlara hem de sorunlara odaklanan tasarım odaklı düşünme yaklaşımı son yıllarda iş ve yönetim alanının yanı sıra eğitim alanında da kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışma kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarına tasarım odaklı düşünme yaklaşımı uygulanmış, sonrasında yaklaşıma ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, sosyal bilgiler öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada uygulama sonrasında uygulamaya katılan öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi şeklinde çözümlenmiştir. Elde edilen veriler kategori ve kodlara ayrılarak farklı şekillerde görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların tasarım odaklı düşünmeyi bir yöntem, süreç ve yaklaşım olarak ele alıp tanımladıklarına, sürecin faydaları olarak tasarım süreçlerine ilişkin tecrübe elde etme, eğitim-öğretim ortamlarındaki ihtiyaçları belirleyebilme, pratik materyaller yapabilme gibi faydaları gösterdiklerine, süreçte yaşanabilecek zorluk olarak odaklanamama ve içerik oluşturma gibi durumları gösterdiklerine, yaklaşımı açıklarken en çok eleştirme, çoklu düşünme, el becerileri gibi becerilere odaklandıklarına ve diğer tasarım süreçlerinden farkını tasarım odaklı düşünme yaklaşımında ürünün süreç sonunda tasarlanması ve daha çok ihtiyaç odaklı tasarımlar yapıldığı şeklinde açıkladıklarına ulaşılmıştır.

Keywords
sosyal bilgiler, tasarım odaklı düşünme, tasarım

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri