Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FIVE KINDS OF SILENCE BY SHELAGH STEPHENSON: CAN THE CHILDHOOD MEMORIES LEAD TO CHILD ABUSE?
(ÇOCUKLUK ANILARI ÇOCUK İSTİSMARINA YOL AÇABİLİR Mİ? SHELAGH STEPHENSON SESSİZLİĞİN BEŞ TÜRÜ )

Author : Sedat BAY    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2342-2352


Summary
Child abuse is one of the leading problems of modern times and that is why it has been a prevalent subject in literature and especially in drama recently. It may be caused by physical, emotional, or sexual harm. It is very common and can happen anywhere regardless of culture, ethnicity, or income group. Child abuse may be encountered in different forms for example physical, emotional, verbal, or sexual abuse. Sexual abuse of the children is the purposeful disclosure of a child to sexual action the child is not able to comprehend or agree to, meaning a child is enforced or forced to talk about sex related activities by another person. Child neglect comes into existence when the ones who are legally in charge of taking care of the child intentionally or recklessly do not provide the basic needs of a child. In our study, we will analyze Five Kinds of Silence by Shelagh Stephenson, an in-yer-face theatre play of 2004, in terms of child abuse and its results. Through the play, Stephenson tells the story of Mary and her daughters Susan and Janet whom their wicked father, Billy, has abused physically, emotionally and sexually. We will focus on the effects of child abuse and its results especially on his daughters.

Keywords
Child Abuse, Five Kinds of Silence, Shelagh Stephenson, British Drama

Abstract
Çocuk istismarı günümüzün önde gelen sorunlarından biridir ve bu nedenle günümüzde edebiyatta ve özellikle de tiyatroda yaygın bir konu olmuştur. Fiziksel, duygusal, sözlü veya cinsel açıdan verilen zararlardan kaynaklanabilir. Çok yaygındır ve kültür, etnik köken veya gelir grubuna bakılmaksızın her yerde meydana gelebilir. Çocuk istismarına fiziksel, duygusal, sözlü veya cinsel istismar gibi farklı biçimlerde rastlanır. Çocukların cinsel istismarı, çocuğun anlayamadığı veya kabul etmediği cinsel faaliyetlere kasıtlı olarak maruz kalmasıdır; bu da bir çocuğun başka bir kimse tarafından cinsel ilişkiye girmeye veya cinsellik ya da cinsel eylemler hakkında konuşmaya zorlanmasıdır. Çocuk ihmali, çocuğun sağlığının kasten ya da umursamaz bir şekilde göz ardı edilerek çocuğun hayati gereksinimleri karşılanmadığında gerçekleşir. Çalışmamızda, Shelagh Stephenson’ın 2004 tarihli bir suratına (yüze vurumcu) tiyatro oyunu olan, Five Kinds of Silence’ı çocuk istismarı ve sonuçları açısından inceleyeceğiz. Oyu aracılığıyla Stephenson eşi Mary ve çocukları Susan ve Janet’i cinsel, fiziksel ve duygusal anlamda suiistimal eden Billy'nin baskısı altında yaşayan bir ailenin hikâyesini anlatır. Biz özellikle çocuk istismarının Billy’nin kızları üzerindeki etkileri ve bunların sonuçları üzerine duracağız.

Keywords
Çocuk İstismarı, Five Kinds of Silence, Shelagh Stephenson, İngiliz Tiyatrosu

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri