Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ, DÜNYA VE AY VE GÜNEŞ DÜNYA AY SİSTEMİ İLE İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİ
Bu çalışmanın amacı da ortaokul öğrencilerin intemel astronomi kavramlarıyla Güneş, Dünya, Ay (GDA) Sistemi ile ilgili zihinsel modellerinin belirlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak öğrencilere onların zihinsel modellerini ortaya çıkarmak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen ve alanda uzman üç fen eğitimcisi tarafından da gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra uygulanan yedi açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırmanın örneklemi Ağrı il merkezindeki iki ortaokulda öğrenim gören 198 (50 beşinci sınıf, 50 altıncı sınıf, 50 yedinci sınıf, 48 sekizinci sınıf) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler incelenmiş ve Vosniadou ve Brewer (1992, 1994) tarafından önerilen zihinsel model belirleme sürecinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Her bir sınıf düzeyinde öğrencilerin sahip olduğu zihinsel modeller tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada verilen cevapların uygun olduğu model sorular tek tek incelenerek ve yorumlanarak bulunmuştur. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular öğrencilerin, 5. Sınıfta ilkel, 6. Sınıfta sentez modele sahip oldukları ve 7. Sınıfta ilkel ve sentez modellerin dengeli düzeyde olduğu bulunmuştur. 8. Sınıfta da öğrencilerin çoğunun sentez modele sahip olduğu ancak bilimsel düzeydeki öğrenci sayısı diğer sınıflardakilerden daha fazladır.

Keywords
Astronomi Eğitimi, Güneş, Dünya ve Ay sistemi, öğrencilerin zihinsel modelleri


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri