Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINING THE PERIOD OF MOVING TOWARDS MULTI-PARTY POLITICAL SYSTEM TO REVOLUTION
(ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞTEN, İHTİLALE BİR DÖNEMİN İNCELENMESİ )

Author : Özlem KÖROĞLU    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2438-2454


Summary
The period between 1945 and 1960 is the period of transition to democracy where significant changes in Turkish political and social life have taken place. The events that took place in our recent history, the CHP founded by Atatürk in 1945-50, and then the multi-party political life with the transition to the stage of the DP's opposition to each other. In this study, the factors that will prepare the transition to Multi-Party Dem from 1945 will be investigated, and the process from the establishment of the Democratic Party until its closure will be reviewed. Because of the interesting nature of the subject, many researchers have investigated the period between 1945-60. . However we must keep in mind that to analyze economical, social and political developments that we live today, we must read historical backgrounds of events carefully. Realities that social sciences deal with can only gain meaning when they analyzed with their backgrounds. In this respect the political and economical factors that contributed to change between 1945 and 1960 will be tried to explain in historical reality and publishing material foundations.

Keywords
Democratic Party (DP), Politics, Republican People’s Party (CHP)

Abstract
1945 ile 1960 arası dönem Türk siyasal ve toplumsal hayatımızda önemli değişmelerin meydana geldiği demokrasiye geçiş sürecinin yaşandığı yıllardır. Yakın tarihimizde meydana gelen olaylar, 1945-50 arasında Atatürk’ün kurduğu CHP, daha sonra çok partili siyasal hayata geçiş ile birlikte tarih sahnesine çıkan DP’nin birbirlerine olan muhalefetleridir. Bu çalışmada, 1945 yılından itibaren “Çok Partili” hayata geçişi hazırlayan etmenler araştırılacak, daha sonra Demokrat Parti kuruluşundan kapatılışına kadar geçen süreç gözden geçirilecektir. İncelenen konunun ilginç olması nedeniyle daha önce birçok araştırmacı tarafından 1945-60 arasındaki dönem değişik açılardan araştırılmıştır Ancak unutmamak gerekir ki, günümüzde yaşadığımız ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri tanımlamak, analiz etmek ve geleceğe dair öngörümde bulunabilmek için tarihsel arka planları doğru okumak gerekmektedir. Sosyal bilimlerin çalışma alanına giren kavramlar tarihsel gerçeklik çerçevesinde geçmişiyle incelendiğinde anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda 1945 ile 1960 tarihleri arasında değişime etki eden ekonomik ve siyasal faktörler tarihsel gerçeklik içerisinde ve maddi temelleri ortaya konularak incelenmeye çalışılacaktır.

Keywords
Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.



Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri