Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


STUDY ON MOBBING BEHAVIOURS EXPERIENCED BY TEACHERS
Bu çalışmada; öğretmenlerin okullarda karşılaştıkları yıldırma davranışlarını, yıldırma davranışlarının nedenlerini, sonuçlarını, uygulayan kişileri tespit etmek ve öğretmen görüşleri doğrultusunda yıldırma davranışlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma;nitel araştırmalarda duruma ilişkin etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alan durum çalışmasıdır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kilis’te görev yapmakta olan 37 öğretmen çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada görüşme yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel, içerik ve frekans analiz yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ATLAS.ti 6 bilgisayar programı kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre okullarda maruz kaldıkları en fazla yıldırma davranışları; Fikir ve görüşleri dikkate almama, kişinin arkasından konuşulması ve sık sık sözünün kesilmesi ve dikkate alınmama şeklindedir. Okullarda en fazla yıldırma davranışını uygulayan kişilerin okul yöneticilerinin olduğu tespit edilmiştir. Yıldırma davranışlarının öğretmen üzerindeki etkileri ise; okula bağlılıkta azalma, mutsuzluk, okula güvensizlik ve depresyondur. Araştırmada; yıldırma davranışı gösterilme nedenlerinin yöneticinin otorite kaybetme kaygısı, yöneticinin isteklerini kabullendirme isteği ve okuldaki siyasi ve sendikal gruplaşma olduğu tespit edilmiştir. Okullarda yıldırma davranışlarını önlemek için; yöneticilikte liyakat aranmalı, yöneticilere insani ilişkilerin yönetimine yönelik hizmet içi eğitimler verilmeli ve öğretmenin bu gibi durumlarda yasal haklarını bilmelidir.

Keywords
Okul, Öğretmen, Yıldırma Davranışları.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri