Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAYI HİSSİ VE ÜSTBİLİŞ İLİŞKİSİ
21. yüzyıldaki zorlukların üstesinden gelmek için daha üst düzey düşünme becerilerinin gerekli olduğu giderek daha fazla fark edilmektedir. Çünkü bilgiye ulaşmak için, bireylerin problem çözme, kendi öğrenmelerini organize etme, edinilen bilgiyi yeni durumlara aktarma, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yaratıcı ve özgün stratejiler geliştirme, esnek düşünme, tahmin etme ve zihinsel hesaplama gibi becerilere sahip olmaları gerekir. Son yıllarda, bu beceriler sayı hissi ve üstbiliş ile ifade edilmektedir. Literatür taramasında, sayı hissi ve üstbiliş ile matematik başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu konusunda birçok araştırma bulgusu bulunmaktadır. Bu bulgular bu iki kavram arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı, üstbiliş ve sayı hissi kavramlarını açıklamak ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma, verilerin sentezlenmesine dayanan bir literatür taraması şeklinde tasarlanmıştır. Teorik incelemelerin sonucunda, sayı hissi ve üstbilişin hem matematik başarısını hem de matematiksel düşünmeyi desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Sayı hissi ve üstbiliş, esnek düşünceye dayanan becerilerdir.

Keywords
Matematik, sayı hissi, üstbiliş

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri