Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışmada, genel tarama modeli ve genel tarama modellerinden ise ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan 55 ortaokulda görev yapan toplam 1602 öğretmen oluşturmaktadır. Bu okullardan tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 13 okulda görev yapan 389 öğretmene veri toplama aracı dağıtılmıştır. Ancak 319 öğretmene ait veri toplama aracı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ortaokul öğretmenlerinin örgütsel destek ve adalet, örgütsel sahiplenme alt boyutları ile ölçeğin tamamına ilişkin algıları katılıyorum düzeyinde iken, kişisel ve mesleki gelişim alt boyutuna ilişkin algıları kısmen katılıyorum düzeyindedir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri en yüksek davranışsal boyutta ortaya çıkmış, bunu bilişsel ve duyuşsal boyutlar izlemiştir. Öğretmenlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm tutumları birbirini orta ve yüksek düzeyde etkilemektedir.

Keywords
Ortaokul, Öğretmen, Örgütsel destek algısı, Örgütsel sinizm, Tutum


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri