Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ ARTTIRILMASINDA OKUL YÖNETİMİ BOYUTUNUN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda akademik başarıyı arttırmak için ilkokul yöneticilerinin akademik başarıya ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Mersin ilinin beş merkez ilçesinde bulunan 35 ilkokul müdürü ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, öncelikli olarak geniş bir alan yazın taraması sonucunda araştırmacı tarafından ilkokul müdürlerine yönelik geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma metotlarından betimsel analiz yöntemi kullanılmış, verilerin analizi sürecinde ise içerik analizi türlerinden frekans analizi kullanılmıştır. Analiz sürecinde; okul yöneticilerinin; akademik başarıya ilişkin algıları, öğrencilerden akademik başarı beklentileri, akademik başarıyı arttırmaya yönelik yaptıkları uygulamalar ve daha başka nelerin yapılabileceğine yönelik görüşleri alınmıştır. Okul müdürleri, yüksek katılımlı olarak akademik başarıyı ders başarısı, okul başarısı olarak ifade etmişlerdir. Akademik başarıya ilişkin öncelikli olarak öğrencilerinden verilmesi istenen kazanımların kazandırılmasını beklemektedir. Akademik başarıyı arttırmaya yönelik okullarında en sık yaptığı uygulama takviye kurslarıdır. Yöneticiler, akademik başarıyı arttırmak için en sık katılımla okul-aile ilişkilerini güçlendirmek gerektiğini, okul kültürü ile akademik başarı arasında başarı artışını sağlamaya yönelik bir ilişki bulunduğunu, okul-aile ilişkilerini sağlamaya yönelik ise veli toplantıları ve ev ziyaretleri yaptıklarını belirtmişlerdir.

Keywords
Okul yöneticisi, akademik başarı, öğrenci


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri