Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY AND CRITICAL THINKING TENDENCY A PATH ANALYSIS
(YABANCI DİL KAYGISI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YOL ANALİZİ )

Author : Esra ÖZTÜRK  , Ayhan İNCİRCİ, Selçuk TURAN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2393-2405


Summary
The success of foreign language teaching depends on a number of variables including motivation, teaching methods and techniques, background knowledge etc. One of these variables is foreign language anxiety on which numerous studies have been conducted. These studies generally focus on the reasons of anxiety, how to eliminate them, the correlation between achievement and anxiety, etc. However, there is a scarcity of research about the relationship between anxiety and critical thinking tendency. This study aims to fill in this gap by determining what kind of a relationship (positive or negative) there is between these two concepts. The study has been conducted in Turkey with 136 high school students. Critical Thinking Tendency Scale (Semerci,2015) and Foreign Language Anxiety Scale (Aydın, Harputlu, Güzel & Genç, 2016) have been used as data collection tools. Data have been analyzed through path analysis and the findings show that there is a positive correlation between critical thinking tendency and foreign language anxiety. It is expected that foreign language teachers consider this finding when designing the classroom activities. Depending on the results of current study, it can be said that low level of FLA is essential in the foreign language classrooms. FLA is not the only variable effecting the foreign language learning environment, so it can be suggested to conduct new research on the effects of other variables along with FLA on foreign language learning environments.

Keywords
Critical thinking tendency, Foreign language anxiety, Path analysis

Abstract
Yabancı dil öğretiminde başarı motivasyon, öğretim yöntem ve teknikleri, hazırbulunuşluk düzeyi gibi birçok değişkene bağlıdır. Hakkında birçok çalışma yapılan bu değişkenlerden biri de yabancı dil kaygısıdır. Yapılan çalışmalar kaygının sebepleri, bu sebeplerin ortadan nasıl kaldırılabileceği ve kaygı ile başarı arasındaki korelasyon üzerine odaklanmıştır. Fakat, alanyazında yabancı dil kaygısı ve eleştirel düşünme eğilimi arasında ne gibi bir ilişki olduğuna dair yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bu iki kavram arasında ne tür bir ilişki (pozitif ya da negatif) olduğunu belirleyerek bu boşluğu doldurmaktır. Çalışma Türkiye’deki 136 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (Semerci, 2015) ve Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği (Aydın, Harputlu, Güzel ve Genç, 2016) kullanılmıştır. Veriler yol analizi ile analiz edilmiştir ve bulgular eleştirel düşünme eğilimi ile yabancı dil kaygısı arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Yabancı dil öğretmenlerinin ders içi etkinlikleri düzenlerken bu bulgulardan yararlanması beklenmektedir. Araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda yabancı dil sınıflarında yabancı dil kaygısının gerekli olduğu ifade edilebilir. Yabancı dil öğrenme ortamını etkileyen tek değişken yabancı dil kaygısı değildir, bu yüzden yabancı dil kaygısıyla birlikte yabancı dil öğrenme ortamını etkileyen diğer değişkenlerin de araştırılması yeni araştırmalar için önerilmektedir.

Keywords
Eleştirel düşünme eğilimi, Yabancı dil kaygısı, Yol analizi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri