Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE (TPAB) YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
21. yüzyılda en çok talep gören beceriler bilgi, iletişim ve teknolojiyle ilgili becerilerdir. Bu en çok talep gören becerilere ek olarak, nitelikli öğretmenlerin pedagojik ve içerik bilgisine de hakim olması beklenir. Bu nedenle, öğretmenlerin teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisine (TPAB) ilişkin yetkinlikleri son yıllarda pek çok tartışmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin Türkiye'deki TPAB yetkinliklerini incelemektir. Çalışmada hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin güncel TPAB yeterliliklerini ve TBAP ile ilgili yapılan araştırmaların eğilimini belirlemek için meta-sentez yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 2005-2018 yılları arasında yayınlanan üç tez ve 12 makale; amaç, yöntem, katılımcılar ve bulgular açısından analiz edilmiştir. Makaleler ve tezlere; ERIC, EBSCHOHost, Web of Science, Google Scholar, Springer, TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarına belli anahtar kelimeler girilerek ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin TPAB ile ilgili çalışmaların daha çok TBAP gelişimine, TPAB gelişimine yönelik yapılan eğitimlerin etkisine, TPAB’nin cinsiyet ve akademik başarıyla ilişkisine ve anket geliştirmeye odaklandığı görülmektedir. Ayrıca; Türkiye'deki çalışmalarda, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin TPAB yeterliklerinin oldukça gelişmiş gibi görünse de, öğrencilerin mevcut yeterlik düzeylerinin tespitinde tatmin edici bir perspektife sahip olmak adına daha açıklayıcı ve deneysel çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
TPAB, yeterlik, hizmet öncesi İngilizce öğretmenleri


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri