Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 NumberEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Sezai ÖZTAŞ  
THE COMPARISON OF UNDERGRADUATE HISTORY EDUCATION PROGRAMS Ss, 1275-1292
TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Necmi GÖKYER , Nevber CİHANGİROĞLU  
DETERMINATION OF PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS CLASSROOM MANAGEMENT COURSE Ss, 1293-1312
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETIMI DERSINE YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Emre ÜNAL  
THE READING SKILL PREDICTION LEVELS OF THE OPPORTUNITIES THAT THE TURKISH STUDENTS HAVE AT HOME ACCORDING TO 2015 PISA RESULTS Ss, 1342-1356
2015 PISA SONUÇLARINA GÖRE TÜRK ÖĞRENCİLERİN EVDE SAHİP OLDUKLARI OLANAKLARIN OKUMA BECERİSİNİ YORDAMA DÜZEYLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sultan BAYSAN , Burcu DİNGEÇ, Ruken Akar VURAL, Adil Adnan ÖZTÜRK  
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT THE GEOGRAPHY PROGRAMME AND PLACE-BASED EDUCATION: A QUALITATIVE STUDY Ss, 1357-1382
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA PROGRAMI VE MEKÂN TEMELLİ EĞİTİM ÖGESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Summary | Abstract | Full Text |

Alparslan KARTAL , Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP  
SUFIS IDENTIFIED WITH THEIR CITIES: KARS- ABU’L-HASAN KHARAKANÎ (CONTRIBUTIONS OF KHARAKANI STORIES TO SOCIAL DOCUMENT AND SOCIAL INTEGRATION OF KARS) Ss, 1383-1395
ŞEHİRLERİYLE ÖZDEŞLEŞEN ARİFLER KARS-EBU’L HASAN HARAKÂNİ ÖRNEĞİ (HARAKÂNÎ MENKİBELERİNİN KARS’IN SOSYAL DOKUSUNA VE SOSYAL BÜTÜNLEŞMESİNE KATKILARI)

Summary | Abstract | Full Text |

Canan AKYOL , Cengiz DÖNMEZ  
A CRITICAL APPROACH FOR THE VALUES EDUCATION IN SOCIAL STUDIES Ss, 1396-1415
SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet TAŞDEMİR , Yunus GEÇER  
THE EFFECT OF FATİH PROJECT ON TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ABOUT EDUCATIONAL INTERNET USAGE Ss, 1416-1432
ÖĞRETMENLERİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMI ÖZYETERLİK İNANÇLARINA FATİH PROJESİNİN ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Selda ÖZER  
THE EFFECT OF SYSTEMATIC INSTRUCTION ON STUDENT ACHIEVEMENT AT ASSOCIATE DEGREE Ss, 1433-1450
ÖNLISANS DÜZEYINDE DIZGELI ÖĞRETIM YÖNTEMININ ÖĞRENCI ERIŞISINE ETKISI

Summary | Abstract | Full Text |

Ubeydullah SEZİKLİ  
STORY AND SHORT STORY USE IN CLASSICAL MUSIC RESOURCES Ss, 1451-1467
KLASİK MUSİKİ KAYNAKLARINDA HİKÂYE VE KISSA KULLANIMI

Summary | Abstract | Full Text |

Selman ABLAK , Bülent AKSOY  
AN ANALYSIS OF STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING ARMENIAN DEPORTATION Ss, 1468-1490
ERMENİ TEHCİRİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emrah ÇETİN  
PIECES FROM OTTOMAN TOURISM HISTORY: ERNEST ARMAN’S EFFORTS TO SET UP A TOURISM AGENCY Ss, 1491-1512
OSMANLI TURİZM TARİHİNDEN KESİTLER: ERNEST ARMAN'IN SEYAHAT ACENTESİ KURMA GİRİŞİMLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru DEMİRCİOĞLU  
VIEWS OF HISTORY TEACHER CANDITATES ABOUT GENDER REPRESENTATION IN HIGH SCHOOL HISTORY LESSONS: EXAMPLE OF FATIH FACULTY OF EDUCATION Ss, 1513-1527
TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜYLE LİSE TARİH DERSLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLİ: KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ajda ŞENOL SAKİN , Ferda Gürgan ÖZTÜRK  
REASONS WHY MUSIC TEACHERS PREFER “RECORDER” OR “MELODICA” AS A CLASSROOM INSTRUMENT Ss, 1528-1546
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ÇALGISI OLARAK “BLOK FLÜT” YA DA “MELODİKA” TERCİH ETME NEDENLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Emre CİVELEK , Edin GÜÇLÜ SÖZER, Ayşe Simin ERDEMİR  
THE EFFECT OF CONSUMER BASED BRAND EQUITY ON BRAND REPUTATION Ss, 1547-1563
TÜKETİCİ BAZLI MARKA DEĞERİNİN MARKA REPUTASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emine ÖNDER , Beykul KÜPELİ  
TEACHERS AND MANAGERS’ OPINION ON PROFICIENCIES OF SECONDARY SCHOOLS ADMINISTRATORS (BURDUR SAMPLE) Ss, 1564-1581
ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ (BURDUR ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Bahadır GÜLBAHAR  
DEVELOPING THE IN-CLASS LEADER TEACHING SKILLS PERCEPTION SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY Ss, 1582-1609
SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Umay Bilge BALTACI , Selahattin AVŞAROĞLU  
INVESTIGATION OF STATE ANGER-ANGER EXPRESSION AND SELF EFFICACY PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITY Ss, 1610-1628
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ÖZ-YETERLIK ALGILARI ILE SÜREKLI ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Çiğdem ÇAKIR , Metin ÖZKAN  
DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP SCALE Ss, 1629-1660
DAĞITILMIŞ LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Gökçe KILIÇOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KAVRAM DEĞİŞİM METİNLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI GİDERME VE BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 1661-1685
THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON ACHIEVEMENT AND THE ELIMINATION OF MISCONCEPTIONS IN SOCIAL STUDİES COURSES

Summary | Abstract | Full Text |

İdris YILMAZ , Fatih KOCA  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 1686-1695
INVESTIGATION THE EFFECTS OF FIELD-BASED PRACTICUM EXPERIENCE ON PRESERVICE PHYSICAL EDUCATİON TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS

Summary | Abstract | Full Text |

Seval KIZILDAĞ , Ayşe DURAN  
THE TURKISH OF ADAPTATION OF THE PERCEPTIONS OF PARENTING INVERTORY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Ss, 1696-1713
EBEVEYN OLMAYA İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Ali Osman KOCALAR , Ramazan ÖZEY  
EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN GEOGRAPHY Ss, 1714-1734
COĞRAFYA’DA ÇEVRE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Canan TUNÇ ŞAHİN  
CONTRIBUTION TO THE PEDAGOGICAL COMPETENCES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES 'RELEVANCE RELATED TO SCIENTIFIC LITERACY Ss, 1735-1760
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ ALGILARININ PEDEGOJİK YETERLİLİKLERİNE KATKISI

Summary | Abstract | Full Text |

Emine YILMAZ BOLAT  
EVALUATION ON DEVELOPMENTAL CONTEXT OF PICTURES OF FIVE YEAR GROUP OF CHILDREN Ss, 1761-1776
BEŞ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Kayhan BOZGÜN , Şafak ULUÇINAR SAĞIR  
INVESTIGATION OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT GLOBAL WARMING AND GREENHOUSE EFFECT OF PRESERVICE TEACHERS Ss, 1777-1793
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Melek KÖRÜKCÜ  
WORKING IN DISADVANTAGED AREA FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL STUDENTS TEACHERS Ss, 1794-1806
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI BÖLGEDE ÇALIŞMA PROBLEMATİĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ , Tolga GÜYER  
ADAPTATION PREFERENCE AND CHOICES OF LEARNERS TOWARDS THE SOCIAL INTERACTION TOOLS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS Ss, 1807-1831
ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ümit KUL , Zeki AKSU  
TURKISH ADAPTATION OF THE SURVEY OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN EARLY CHILDHOOD MATHEMATICS EDUCATION Ss, 1832-1848
OKUL ÖNCESİ MATEMATİĞİNDE PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Birol ALVER , Ercan ARAS  
RESEARCHING ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ OF PERSONAL AND SOCIAL ADJUSTMENT LEVELS İN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 1313-1341
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Esen TURAN ÖZPOLAT , Berna KARAKOÇ, Kevser KARA  
EVALUATION OF THE TEACHERS AND PARENTS’ VIEWS ABOUT THE HOMEWORKS GIVEN IN THE PRIMARY SCHOOL Ss, 1849-1890
İLKOKULDA VERİLEN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nuri BALOĞLU , Mesut F. DEMİR  
RELATIONS BETWEEN FAMILY RELATIONSHIPS AND EXECUTIVE COGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE STUDENTS Ss, 1891-1905
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Yüksel SIVACI  
INVENTORY OF NEEDS ASSESSMENT TENDENCIES IN PROGRAM DEVELOPMENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Ss, 1906-1927
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ BELİRLEME EĞİLİMLERİ ENVANTERİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Harun ER  
METAPHORICAL ATTITUDES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE CONCEPT OF “UNIVERSITY” Ss, 1928-1952
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÜNİVERSİTEYE” İLİŞKİN METAFORİK BAKIŞ AÇILARI

Summary | Abstract | Full Text |

Nalan TUHTAKAYA , Hikmet SÜRMELİ  
COMPARISON OF GENERAL EDUCATION AND SCIENCE TEACHING PROGRAMS: TURKEY AND POLAND Ss, 1953-1973
GENEL EĞİTİM VE FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE POLONYA

Summary | Abstract | Full Text |

İlker DERE , Nurgül KIZILAY, Sevim ALKAYA  
VIEWPOINTS AND PERCEPTIONS OF PARENTS ABOUT THE CONCEPT OF 'GOOD CITIZEN', CITIZENSHIP EDUCATION IN FAMILY AND AT SCHOOL Ss, 1974-1993
‘İYİ VATANDAŞ’ KAVRAMI, AİLEDE VE OKULDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİ HAKKINDA VELİLERİN GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI

Summary | Abstract | Full Text |

Soner ARIK , Coşkun BAYRAK  
THE INVESTIGATION OF THE ATTAINMENT OF LEADERSHIP SKILL IN LIFE SCIENCES CLASS IN TERMS OF CLASSROOM TEACHERS’ POINTS OF VIEW Ss, 1994-2015
LİDERLİK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASININ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Güneş SALI  
A STUDY ON THE EMPATHY TENDENCIES, SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS AND ATTITUDE TOWARD THE ENVIRONMENT OF MIDDLE SCHOOL CHILDREN Ss, 2016-2042
ORTAOKUL ÇOCUKLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİNİN, SOSYAL DESTEK ALGILARININ VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Kader BİRİNCİ KONUR , Nagihan YILDIRIM  
EXAMPLES AND IMPLICATIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ ONPROJECT BASED LEARNING PRACTICES Ss, 2043-2063
FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME UYGULAMA ÖRNEKLERI VE YANSIMALARI

Summary | Abstract | Full Text |

Özgür ULUBEY , Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Necdet AYKAÇ  
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOOLS Ss, 2064-2082
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM OKULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan ŞEKER , Bilge ASLAN ALTAN  
PROFESSIONAL CHARACTERS OF PROSPECTIVE TEACHERS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES (MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY SAMPLE) Ss, 2083-2100
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARAKTERLERİ VE EKSTRA PROGRAM ETKİNLİKLERİ (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan GÖKPINAR  
PAN-TURANISTS’ EFFORT FOR ALLIANCE WITH NAZI GERMANY AND NAZI GERMANY’S PAN-TURANISM POLICIES Ss, 2101-2135
PANTURANCILAR’IN NAZİ ALMANYASI İLE İTTİFAK ÇABALARI VE NAZİ ALMANYASI’NIN PANTURANCILIK POLİTİKALARI

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ŞAHİN CENGİZ ŞAHİN, HATİCE KUMCAĞIZ  
NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ Ss, 2136-2155
THE PREDICTIVE ROLE OF NARCISSISM AND SELF-ESTEEM ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

Summary | Abstract | Full Text |

Haldun TURAN  
A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN OPENNESS TO CHANGE AND INNOVATIVENESS LEVELS OF PERSONNEL IN PRODUCTION MANAGEMENT: A CASE STUDY ON AUTOMOTIVE SECTOR Ss, 2156-2170
ÜRETIM YÖNETIMINDE PERSONELIN DEĞIŞIME AÇIKLIK VE YENILIKÇILIK DÜZEYLERI ARASINDAKI ILIŞKININ INCELENMESI: OTOMOTIV SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Gonca KEÇECİ  
THE EFFECTS OF THE ACADEMIC CONTROVERSY TECHNIQUE ON THE BIOTECHNOLOGY KNOWLEDGE LEVELS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS Ss, 2171-2182
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ BİLGİ SEVİYELERİNE AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Gülhan KÖÇER , Sema ÖNGÖREN  
AN EXAMINATION OF POSITIVE METACOGNITION AND META-EMOTION OF ADOLESCENT IN TERMS OF ATTACHMENT STYLES Ss, 2183-2202
ERGENLERİN OLUMLU ÜSTBİLİŞ VE OLUMLU ÜST-DUYGULARININ BAĞLANMA STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ*

Summary | Abstract | Full Text |

Halil AYTEKİN -  
RELIGIOUS DISCOURSES IN THE WORK NAMED LETTERS FROM MY WINDMILL OF ALPHONSE DAUDET Ss, 2203-2222
ALPHONSE DAUDET’İN DEĞİRMENİMDEN MEKTUPLAR ADLI HİKAYESİNDE DİNSEL SÖYLEMLER

Summary | Abstract | Full Text |

Burcu Gülsevil BELBER , Emine KALE  
THE IMPACT OF EDUCATIONAL APPLICATIONS IN PUBLIC RELATION TOOLS TO PREFERENCE OF WORKING PLACE: A RESEARCH ON TOURISM FACULTY STUDENTS Ss, 2223-2238
HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARINDAN EĞİTİM UYGULAMALARININ, İŞYERİ SEÇİMİNE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Ali MEYDAN , Abdulkadir UZUNÖZ  
VIEWS OF GEOGRAPHY TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING ACTIVITIES (NEVSEHIR CASE) Ss, 2239-2259
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Alev KOÇAK ALAN , Ebru TÜMER KABADAYI, Nilşah CAVDAR  
WHY DO PEOPLE PLAY ONLINE GAMES? THE ROLE OF ONLINE GAMER INNOVATIVENESS Ss, 2260-2280
İNSANLAR NEDEN ONLİNE OYUNLAR OYNAR? ONLİNE OYUNCU YENİLİKÇİLİĞİNİN ROLÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Adem TAŞDEMİR , Dilber KAPTAN ACAR  
THE NEEDS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PEDOGOCICAL CONTENT KNOWLEDGE FOR SCIENCE LEARNING AND TEACHING Ss, 2281-2305
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ İHTİYAÇLARI

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri