Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROFESSIONAL CHARACTERS OF PROSPECTIVE TEACHERS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES (MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY SAMPLE)
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARAKTERLERİ VE EKSTRA PROGRAM ETKİNLİKLERİ (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) )

Author : Hasan ŞEKER  , Bilge ASLAN ALTAN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 2083-2100


Summary
It is necessary to enrich teacher education programs with extracurricular activities both for prospective teachers own and professional development. Therefore, this study aimed to examine prospective teachers’ participation in extracurricular activities and how they contribute to prospective teachers’ professional characters. The study was conducted on case study design of qualitative method. The data were obtained from 131 prospective teachers from different departments studying in 2015-2016 academic year. According to the results, it was found that prospective teachers preferred to participate in extracurricular activities on campus, the activities differed among departments. They also think that extracurricular activities have an impact regarding these activities leading effect, developing activity preparation skills, contributing to joyful lessons, having experience for professions, increasing interaction with the environment, enlarging world knowledge and visions, and developing communication skills. It is essential for teacher candidates to practice extracurricular activities in their professional characters. It shows that future teachers internalized these activities somehow and they did not participate in these activities only to pass time. In the light of the results, it is crucial not to avoid extracurricular activities. Teacher education programs should not be developed solely on written programs. Therefore, teachers to be should be directed to extracurricular activities, field-based organizations should be intensified, professional developments with these activities should be highlighted, and these activities should be attractive.

Keywords
Extracurricular activities, prospective teachers, professional character_

Abstract
Geleceğin öğretmenleri sadece mesleki ve alan bilgisi ile donatılmış ve kendi gelişimini göz ardı etmiş olarak yetişmemelidir. Ekstra program etkinlikleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim süreci, hem öğretmen adaylarının bireysel gelişimlerine hem de profesyonel kimliklerine katkı sağlayacaktır. Bu çalışma öğretmen adaylarının ekstra program etkinlikleri dahilinde mesleki karakterlerine nasıl katkı sağladıklarını ve bu etkinliklere ne derecede katıldıklarını belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Veriler 2015-2016 akademik yılında farklı bölümlerde öğrenim gören 131 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmen adaylarının çoğunlukla üniversite içerisinde yer alan etkinliklere katılmayı tercih ettikleri, bölümlere göre katılan ekstra program etkinliklerinin farklılık gösterdiği, katıldıkları bu etkinliklerin mesleki karakterlerine olumlu katkı sağladığını düşündükleri, katıldıkları ekstra program etkinliklerinin mesleki karakterlerinin oluşmasında yönlendirici etkisiyle, etkinlik hazırlama becerisi kazandırmasıyla, dersin eğlenceli geçmesine katkısıyla, mesleklerine tecrübe kazandırmasıyla, çevreleri ile etkileşim sağlamasıyla, genel kültürlerini ve vizyonlarını genişletmesiyle ve iletişim becerilerini geliştirmesiyle etkili olacağını düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının katıldıkları ekstra program etkinliklerini mesleki karakterlerine yansıtabilmeleri oldukça önem taşımaktadır. Elde edilen sonuçlar ışığında öğretmenlik mesleğinin sadece yazılı program üzerinden uygulanmadığı aşikardır. Bu sebeple öğretmen adayları üniversite eğitimleri sırasında ekstra programlara yönlendirilmeli, alanlarına yönelik etkili organizasyonların yoğunlaştırılması, mesleki karakterlerini şekillenmesindeki öneminin vurgulanması, bu etkinliklerin cezbedici olmasının sağlanması gereklidir.

Keywords
Ekstra program, öğretmen adayları, mesleki karakter.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri