Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT THE GEOGRAPHY PROGRAMME AND PLACE-BASED EDUCATION: A QUALITATIVE STUDY
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA PROGRAMI VE MEKÂN TEMELLİ EĞİTİM ÖGESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA )

Author : Sultan BAYSAN  , Burcu DİNGEÇ, Ruken Akar VURAL, Adil Adnan ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1357-1382


Summary
The main purpose of this study is to reveal the perceptions and competences of social studies teachers on social sciences curriculum, program integration of geography teaching objectives, place-based geography education. A qualitative research was conducted in this case study. The study group constitutes ten social studies teachers working in Efeler district of Aydın province. Semi-structured interview forms were used as the data collection tool and the obtained data were interpreted by inductive content analysis technique. According to the answers given by the participants, there are situations such as the fact that the objectives of geography teaching were not be realized in full and that the place-based education concept and its praxis were not known.

Keywords
Geography Programme, Place-Based/ Conscious Education (PBE), Teaching Social Studies.

Abstract
Bu çalışmanın temel amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler öğretim programının kapsadığı Coğrafya öğretim hedeflerinin programa entegrasyonu, mekân temelli coğrafya öğretimi konusundaki algıları ve yeterliklerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma biçiminde desenlenen çalışmada olgu bilim yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Aydın ili Efeler ilçesinde görev yapan 10 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler tümevarımsal içerik analizi tekniği ile yorumlanmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplara göre araştırma sonucunda Coğrafya öğretim hedeflerinin tam anlamıyla gerçekleşemediği, mekân temelli eğitimin kullanılamadığı ve bu öğretimin nasıl planlanması gerektiğinin bilinmediği gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Keywords
Coğrafya Programı, Yer/Mekân/Yer Bilişli Temelli Eğitim, Sosyal Bilgiler Öğretimi.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri