Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ
Son yıllarda sosyal medya giderek popüler bir boş zaman etkinliği haline geldi. Çoğu insanın sosyal medya kullanımı sorunsuz olsa da, bazı kullanıcılar için sosyal medya aşırı ve / veya problemli etki yaptığı görülmektedir. Sosyal medya bağımlılığının neden olduğu problemler düşünüldüğünde, bu durumun belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı ve narsisizm arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 520 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için “Sosyal Medya Ölçeği-Yetişkin Formu” (Şahin ve Yağcı, 2017), “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” (Rosenberg, 1965; Çuhadaroğlu, 1986) ve “Narsistik Kişilik Envanteri” (Ames vd., 2006; Atay, 2009) kullanılmıştır. Verilerin dağılımı normal olduğundan verilerin analizinde (p>.05) parametrik testlerden çoklu regresyon analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Analiz sonuçları, sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, fakat sosyal medya bağımlılığı ile narsisizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koymuştur.

Keywords
Sosyal medya kullanımı, benlik saygısı, narsisizm, öğrenci.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri