Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE IMPACT OF EDUCATIONAL APPLICATIONS IN PUBLIC RELATION TOOLS TO PREFERENCE OF WORKING PLACE: A RESEARCH ON TOURISM FACULTY STUDENTS
(HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARINDAN EĞİTİM UYGULAMALARININ, İŞYERİ SEÇİMİNE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA )

Author : Burcu Gülsevil BELBER  , Emine KALE  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 2223-2238


Summary
Public relations try to establish communication between the firm and the target audience, to create trust and to develop positive attitudes towards the firm. The firms have regular and continuous relations mainly with universities, technical / vocational schools and other educational institutions, which is important for public relations efforts. Organizing lectures with educational institutions, attending to employment fairs, giving scholarships to students, organizing technical visits for students, sharing experiences with the students in scope of various courses, providing materials needed by the educational institutions, providing training opportunities to students can be listed among these efforts. Thanks to these activities, the firm can have opportunities to introduce itself to society, to remind its presence and to demonstrate that it appreciates social responsibilities. If public relations activities that the firms have done are successful and if they create a positive image on the educational institutions and the students, they will get the chance of employing the well-educated staff. The aim of the study is to determine whether educational activities about public relations that students studying at Tourism Faculty at Nevşehir HBV University and being exposed to these activities during their educational process affect their choices of training and working places. Semi-structured interview method among qualitative research methods was used as the method of data collection. Students who did their internship or had experiences were chosen randomly from each department equally. Students were asked semi-structured open and closed-ended questions about whether they were exposed to educational activities about public relations, whether they were affected by educational activities when preferred their working places and which other factors affected them when they preferred their working places. Data were analyzed descriptively.

Keywords
Public Relation, Preference of Working Place, Educational Activities.

Abstract
Halkla ilişkiler; kurumla hedef kitlesi arasında çeşitli araç ve yöntemlerle iletişim kurmaya, toplumda kuruma yönelik güven oluşturmaya ve olumlu bir tutum meydana getirmeye çalışmaktadır. İşletmelerin başta üniversiteler olmak üzere, teknik/mesleki okullarla ve diğer eğitim kurumlarıyla sürekli ve düzenli ilişkiler kurması, halkla ilişkiler çabaları açısından önemlidir. Bu çabalar arasında; eğitim kuruluşlarıyla ortak konferanslar düzenlemek, istihdam fuarlarına katılmak, öğrencilere burs vermek, öğrencilere işletme içi geziler düzenlemek, sektör tecrübelerini çeşitli dersler kapsamında öğrencilerle paylaşmak, eğitim kurumunun ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak, öğrencilere staj imkânı sunmak vb. sayılabilir. Bu sayede işletme; topluma kendisini tanıtma, varlığını hatırlatma ve sosyal sorumluluklara önem verdiğini gösterme fırsatı bulabilir. Yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyetleri neticesinde, eğitim kurumları ve öğrenciler üzerinde olumlu bir imaj oluşturabilmişse, yetişmiş insan gücü sağlama şansını da elde edebilir. Çalışmanın amacı; Nevşehir HBV Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin, maruz kaldıkları halkla ilişkiler eğitim faaliyetlerinin, “staj yapmak ve çalışmak üzere işyeri seçimlerine” etki edip etmediğini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden, “yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi” kullanılmıştır. Fakültenin farklı bölüm öğrencilerinden, daha önce staj veya çalışma tecrübesi olan eşit sayıda öğrenci rastgele seçilmiştir. Öğrencilere, halkla ilişkiler eğitim faaliyetlerinden hangilerine maruz kaldıklarına, işyeri seçimi yaparken bunların etkisinde kalıp kalmadıklarına, halkla ilişkiler eğitim faaliyetleri haricinde işyeri seçimi yaparken neleri göz önünde bulundurduklarına dair “yarı yapılandırılmış açık ve kapalı uçlu görüşme formu soruları” sorulmuştur. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir.

Keywords
Halkla İlişkiler, İşyeri Seçimi, Eğitim Faaliyetleri.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri